Informaţii privind activităţile de recrutare a grupului ţintă

  1. Monitorizarea desfăşurării recrutării grupului ţintă în perioada mai-iulie 2018 … 

  2. Proces verbal de selecţie iunie 2018 … 

  3. Proces verbal de selecţie iulie 2018 … 

  4. Monitorizarea desfăşurării recrutării grupului ţintă în perioada mai-august 2018 … 

  5. Monitorizarea desfăşurării recrutării grupului ţintă în perioada mai-septembrie 2018 … 

  6. Proces verbal de selecţie august 2018 … 

  7. Proces verbal de selecţie septembrie-octombrie 2018 … 

  8. Monitorizarea desfăşurării recrutării grupului ţintă în perioada mai-octombrie 2018 …