Camera de Comert,
Industrie si Agricultura

IALOMITA

    Home
    Despre noi
    Colegiul de conducere
    Organigrama
    Membrii CCIAIL
    Achizitii publice
    Servicii
    Medierea muncii
    Consultanta firme
    Calendar manifestari
    Targuri si Expozitii
    Topul firmelor
    Misiuni economice
    AEGRM
    Arbitraj
    Informatii europene
    Proiecte implementate
    Proiecte in implementare
    Cursuri organizate de
         CCIAIL
    Reprezentante
    Membrii Camerei se prezinta
    Anunturi Membri
    Birou asistenta RSI
    Contact
Contor vizitatori :


Parteneri media
Naturenergy

Obiectiv Ialomita

Observator Ialomita

RoSEFF

Realitatea Ialomiteana

Antena1

FreshFM

Campus

Ialomita

Impact

Risso Scotti

     Parteneriate

01. CENTRUL ASRO

02. CENTRUL C.I.T. C.C.I.A.

03. CENTRUL R.A.M.O.

04. BIROUL ASISTENTA RSI

     Link-uri utile

01. Primaria Slobozia
02. Prefectura Ialomita
03. Consiliul Judetean Ialomita
04. ANAF
05. Agentia Nationala pentru IMM
06. Arhiva Electronica de Garantii Reale
      Mobiliare

07. Autoritatea Nationala pentru
      Cercetare Stiintifica
 
Image 1


   
      

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA IALOMITA

 FURNIZOR AUTORIZAT IN BAZA  ORDONATEI 129/200 –PRIVIND FORMAREA PROFESIONALA A ADULTILOR

ORGANIZEAZA

CURS

 INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE

Inspectorul /referentul resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

Ocupaţia de inspector/referent resurse umane este necesară persoanelor care doresc să se califice în întocmirea şi gestionarea documentelor ce ţin de evidenţa muncii într-o organizatie, de gestionare a relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, de recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat.

      Tipul programului perfectionare.

      Numar de ore : 120 ore

       Tipul de certificat obtinut : certificat de absolvire recunoscut de   MMSSF  si MECT 

    Pregatire generala minima pentru inscrierea la programul de formare : studii medii. 

 

     Obiective exprimate in competente profesionale :

1.Intocmirea documentelor de evidenţă a personalului

2.Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului

3.Organizarea recrutării personalului

4:Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor

5:Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat

6 :Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului

   Acte necesare inscrierii la curs:
-copie CI/BI 
-copie certificat nastere 
-copie certificat casatorie (in cazul schimbarii numelui) 
-copie diploma de studii 

Taxa de participare:   360 lei/cursant

Pentru grupa aferenta cursului ce urmeaza a fi demarat in martie 2017 se mai fac inscrieri pana in data de 3 martie 2017.

 Persoane de contact: Grigore Carmen – 0730. 071.230

                                        Roman Mihut Dragos – 0769.285.529

 

          

         

PORTOFOLIU CURSURI PENTRU ANUL 2017

Nr

crt

Denumirea cursului

Durata/

nr.ore

Cost/cursant, lei

1

Inspector / Referent Resurse Umane


(Perfectionare, autorizat ANC)
Cod COR 333304

120 ore

 

360 lei

 

2

 Responsabil gestionare deseuri

(in conformitate cu cerintele Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor)

     12 ore

         250 lei

3

Competente antreprenoriale
( Specializare, autorizat ANC)

40 ore

 

200 lei

4

Formator
(Perfectionare, autorizat ANC)
Cod COR: 242401

60  ore

 

330 lei

5

Contabil
(Perfectionare, autorizat ANC)
Cod COR: 331302

80 ore

 

 

310 lei

6

Lucrător în comerţ
(calificare, autorizat ANC)
Cod N.C. 5220.1.1

360 ore

 

 

400 lei

7

Baby Sitter
(calificare, autorizat ANC)
Cod N.C. 5133.1.1

  360 ore

 

 

450 le

8

Ingrijitoare batrani la domiciliu
(calificare, autorizat ANC)
Cod N.C.
5133.1.2

  360 ore

 

 

450 lei

9

Camerista
(calificare, autorizat ANC)

Cod N.C. 5142.1.1

  360 ore

 

 

450 lei

10

Lucrator in alimentatie

(calificare, autorizat ANC)

Cod N.C. 5123.1.1

  360 ore

 

 

450 lei

11

Pescar in ape interioare si de coasta

(iniţiere, autorizat ANC)

Cod N.C. 622201

   360 ore

 

 

300 lei

12

Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca

( Specializare, autorizat ANC)

Cod COR 325723

80 ore

 

380 lei

13

Evaluator in sistemul formarii profesionale continue

( Specializare, autorizat ANC)

Cod COR 242411

48 ore

350  lei

14

Operator introducere, validare si prelucrare date

( perfectionare, autorizat ANC)

Cod COR 413201

120 ore

 

 

400 lei

OBS:

 
·         La cerere, putem organiza si alte cursuri care nu sunt prevazute in portofoliu.

 
·         Datele de incepere ale cursurilor pot suporta modificari,  se stabilesc in functie de numarul de inscrieri, sau la cerere.

 
·         Cursurile se vor desfasura la sediul Camerei de Comert Industrie  si Agricultura Ialomita, str. Lujerului, nr. 2


 

      

INVITATIE

În conformitate cu ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), nr. 116 din 20.12.2016, art. 21, alin. 1, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa organizează Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II, III si IV ).

Obiectivul cursului este de a completa şi actualiza cunoştinţele de specialitate, a cunoştinţelor în domeniul legislativ, a regulamentelor şi a normativelor specifice pentru electricienii care îşi propun să susţină examenul de autorizare.

Regulamentul impune de asemenea obligaţia electricianului autorizat de a urma un curs de pregatire teoretica în domeniul instalaţiilor electrice.

Lectorii au calitatea de formatori, specialişti în domeniu, cu experienţă in Sistemul Electroenergetic Naţional.

Cursanţii vor primi suportul de curs pe CD şi/sau pe suport de hârtie.

La finalul cursului absolvenţii vor susţine examenul care va cuprinde un set de întrebări grilă şi vor primi un certificat de absolvire eliberat  de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa. Acest certificat va face parte din dosarul pentru înscriere la examenul de autorizare a electricienilor.

Perioada de organizare: 10.03.2017 – 17.03.2017;

Locul desfasurarii cursului: CCIA Ialomita, Str. Lujerului, nr. 2, Slobozia, jud Ialomita;

Durata cursului este de 36 ore, (6 zile – 6 ore/zi);

Taxa de participare este 400 RON/pers. inclusiv TVA;

Actele necesare înscrierii la curs sunt:

·  Cerere de înscriere la curs

· Copie xerox act de identitate;

· Copie xerox diplomă de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;

SAU

 Copie xerox diplomă de subinginer, inginer în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaţii pentru construcţii, electronică şi telecomunicaţii, automatica, inginerie minieră, inginerie de petrol şi gaze, informatica aplicată în ingineria electrică, informatica industrială, inginerie economică în domeniile: electric, electronic sau energetic.

Pentru detalii sunaţi la 0243/231353, 0769285529– persoana de contact: Mihut Dragos Roman
           

         


!!! NOU !!! CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA IALOMITA a introdus o noua subsectiune in cadrul sectiunii Parteneriat ASRO - Newsletter

Tinând cont de necesitatea de a detine informatii actualizate intr-o lume in care concurenta este invinsa prin detinerea a cat mai multor informatii, CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA IALOMITA a introdus pe site-ul sau la sectiunea Parteneriat ASRO o nou subsectiune intitulata Newsletter, unde puteti gasi cele mai noi informatii din domeniul standardizarii.

Standardele iti pot face afacerea competitiva pe pietele externe.

Postat: 20.09.2010

Click aici pentru link direct  Copyright © 2014 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita