Topul firmelor 2017

Pentru a accesa topul firmelor pentru anul fiscal 2017 apăsaţi aici … 


METODOLOGIE

      Întocmirea clasamentului TOPUL JUDEŢEAN AL FIRMELOR 2017 a avut la bază metodologia unitară stabilită la nivelul Sistemului Cameral din România conform cu art. 4, lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, modificată şi completată şi un program unitar de prelucrare a datelor economico-financiare cuprinse în bilanţurile contabile la 31.12.2017, transmise de Camera de Comerţ şi Industrie a României odată cu ultimele precizări la metodologia de TOP.

Sunt prevăzute 7 domenii mari de activitate astfel:

 • Cercetare-dezvoltare şi high-tech

 • Industrie

 • Agricultură, pescuit, piscicultură

 • Construcţii

 • Servicii

 • Comerţ

 • Turism

     Condiţii şi criterii de participare la TOP:

Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior:

 • Profit din exploatare pozitiv;

 • Cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 000 lei în cazul celorlalte entități.

Clasa de mărime

Criterii de încadrare

Microîntreprinderi

Au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei

Întreprinderi mici

Au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei

Întreprinderi mijlocii

Au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro

Întreprinderi mari

Au între 250 şi 999 de salariaţi

Întreprinderi foarte mari

Au peste 1000 de salariaţi

Indicatorii economico-financiari utilizaţi pentru clasificarea firmelor în TOP sunt:

 • Cifra de afaceri netă (I1);

 • Profitul din exploatare (I2);

 • Rata profitului din exploatare (I3);

 • Eficienţa exploatării resurselor umane (I4);

 • Eficienţa exploatării capitalului angajat (I5);

Indicatorii sunt determinaţi astfel:

 • I1 = cifra de afaceri netă;

 • I2 = Profitul din exploatare;

 • I3 = Profit din exploatare/Cifra de afaceri;

 • I4 = Valoarea adaugată/Nr. mediu de salariaţi;

 • I5 = (Profitul curent + Cheltuieli privind dobânzile)/Capital angajat.

Pentru fiecare indicator şi domeniu de activitate este stabilită o pondere în cadrul punctajului total (P1,P2.P3,P4,P5).

 1. Punctajul

 Punctajul fiecărei firme din top se obţine în modul următor:

 • Se determină indicatorii (I1, I2, I3, I4, I5), după formulele definite la punctul 4;

 • Se determină mediile naţionale ale indicatorilor (M1, M2, M3, M4, M5) prin calcularea, pentru fiecare grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, a mediei aritmetice a acelui indicator, aplicată pentru firmele care îndeplinesc, la nivel naţional, condiţiile de admitere la top;

 • Fiecare indicator este normalizat prin împărţirea la media sa naţională: I1 = I1/M1, I2 = I2/M2, I3 = I3/M3, I4 = I4/M4, I5 = I5/M5;

 • Punctajul total (PT) se calculează ca suma produselor dintre indicatori şi ponderea aferentă a fiecărui indicator: PT = (I1 * P1) + (I2 * P2) + (I3 * P3) + (I4 * P4) + (I5 * P5).

    Firmele membre ale camerei judeţene, care au achitat cotizaţia la timp, primesc o bonificaţie de 10% din punctajul total.

 1. Validarea clasamentului

     Clasamentul judeţean de firme este analizat şi validat de o comisie a topului de firme, numită de către conducerea Camerei, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti. Clasamentul validat devine topul judeţean de firme.

     Informaţiile despre firmele din topul judeţean sunt actuale la momentul validării acestuia.


     Topul Naţional al Firmelor din România

     Topul Naţional al Firmelor din România se organizează în exclusivitate de către Camera Naţională, în conformitate cu prevederile art. 28, lit.j din Legea 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, modificată şi completată, şi Cap. III, art. 17, punctul 13 din Statutul Camerei Naţionale.

     Clasamentul Topului Naţional al Firmelor se realizează de către Camera Naţională, pe baza clasamentelor judeţene de firme furnizate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, prin interclasarea acestora şi păstrarea primelor maxim 10 poziţii pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderilor. Topul Naţional al Firmelor este format din firmele situate pe locul 1-10  în acest clasament, la fiecare domeniu, grupă şi clasă de mărime a întreprinderii.


     Responsabilităţi

     Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori în întocmirea situaţiilor financiare şi a oricăror alte documente utilizate la determinarea clasamentelor. Conform prevederilor legale, răspunderea revine celor care au întocmit documentele în cauză.

     Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României nu pot fi ţinute responsabile pentru orice daune sau pierderi ce ar putea rezulta în urma unei acţiuni sau renunţare la acţiune, ca urmare a utilizării, în orice scop, a datelor publicate în legătură cu Topurile Firmelor.