Cursuri 2023

 CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA organizează

Cursul   „FORMATOR“   (COR 242401)

TIP PROGRAM : Specializare

CONDIȚII DE ACCES: Studii superioare cu diplomă de licență

 

DURATA CURSULUI180 ore (60 ore teorie și 120 ore practică)

 

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților

Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formare profesională a adulților

Organizarea activităților de formare

Proiectarea activităților de formare

Elaborarea instrumentelor de evaluare

Realizarea activităților de formare teoretică

Realizarea activităților de formare practică

Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare

Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională a adulților

Efectuarea evaluări si furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare  profesională adulților

Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii

Aplicarea procedurilor de asigurare a calități activității de formare profesională a adulților

Dezvoltarea personală continuă a formatorului

 Relații la numerele de telefon :  0243.231.353; 0730.071.230; 0762.300.869


CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA organizează

Curs CONTABIL

în perioada septembrie 2023 –  octombrie 2023

 • Cursul se adresează persoanelor care sunt absolvenți de studii medii și doresc să se specializeze în acest domeniu.

 • Se eliberează certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă  competențele dobândite.

 • Cursul “CONTABIL”  are o durată de 80 de ore – 4 săptămâni.

Acte necesare:

 • Copie carte de identitate;

 • Copie certificat de naștere;

 • Copie certificat de căsătorie (pentru femei, dacă e cazul);

 • Copie diplomă de bacalaureat;

 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie.

Competențe dobândite:

 • comunicare interpersonală;

 • lucru în echipă;

 • dezvoltare profesională;

 • planificarea activității;

 • gestionarea și arhivarea documentelor;

 • utilizarea PC;

 • întocmirea/completarea documentelor primare;

 • contarea operațiunilor patrimoniale;

 • efectuarea de calcule specifice;

 • completarea registrelor contabile;

 • întocmirea balanței de verificare;

 • evaluarea patrimonială;

 • întocmirea bilanțului contabil;

 • transmiterea documentelor specifice.

Taxa de participare este de 800 lei.

Se poate achita în rate până la finalizarea cursului.

Relații la numerele de telefon : 0243.231.353; 0730.071.230; 0762.300.869


Ajutor și învățare Microsoft 365

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA

 

 organizează curs de specializare

 

Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

       

 • Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări

 • La final se eliberează certificat de absolvire recunoscut, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite .

 • Durata cursului: 40 ore .

 • Condiții de acces: învățământ liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat

      Acte necesare:

 • Copie carte de identitate;

 • Copie certificat de naștere;

 • Copie certificat de căsătorie pentru femei (dacă este cazul);

 • Copie ultima diplomă de studii;

     Competențe dobândite:

 1. UTILIZAREA SISTEMULUI DE OPERARE MICROSOFT WINDOWS

 2. PROCESAREA DOCUMENTELOR MICROSOFT WORD

 3. PROCESAREA REGISTRELOR DE CALCUL MICROSOFT EXCEL

 4. PROCESAREA PREZENTARILOR GRAFICE MICROSOFT POWERPOINT

 5. UTILIZAREA INTERNETULUI ȘI A POȘTEI ELECTRONICE

        Taxa de participare este de 500 lei.

        Se poate achita și în rate până la finalizarea cursului.

        Relații la telefoanele: 0243.231.353;  0762.300.869 ; 0730.071.230


Electrician Chelsea | Prokop Electrical Services

CURS DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA REAUTORIZĂRII ELECTRICIENILOR


În conformitate cu Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), nr.11 din 13 martie 2013,

cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul nr.116/2016

            

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA

organizează în luna martie 2023

 

CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREA REAUTORIZARII ELECTRICIENILOR (Gradul I, II III)

Cursul este autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Obiectivul cursului este de a completa și actualiza cunoștințele de specialitate, cunoștințele în domeniul legislativ, al regulamentelor și al normativelor specifice.

Grup țintă: Electricieni care doresc prelungirea valabilității autorizației ANRE.

Programa cursului este realizată cu respectarea tematicii și a bibliografiei stabilite și publicate de către ANRE.

Cursurile vor fi susținute de formatori, specialiști în domeniu, avizați de către ANRE.

Actele necesare în vederea înscrierii la curs sunt:

– copie carte de identitate;

– copie certificat de naștere;
– copie diplomă de studii (certificat calificare în domeniul electric).

Durata cursului: 36 de ore , începând cu ora 16:00 (la cererea cursanților programul poate fi modificat)

Taxa de participare este 500 lei (cu TVA inclus).

Locația: Sediul Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Ialomița, Slobozia, Str. Lujerului, Nr.2

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0243.231.353, 0762.300.869, 0730.071.230, e-mail: office.cciail@gmail.com