Înfiinţări societăţi comerciale

 • PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (PFA)

Persoană fizică autorizată – persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa de muncă şi aptitudinile sale profesionale;

Consultanță primară

 1. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

 2. Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

 3. Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională.

SERVICII oferite:

 1. obținerea rezervării denumirii;

 2. redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;

 3. pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

 4. depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

 • ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ (I.I.)

 Întreprindere individuală – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică.

Consultanță primară

 1. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

 2. Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

 3. Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională.

SERVICII oferite:

 1. obținerea rezervării denumirii ;

 2. redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;

 3. pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

 4. depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității

 • ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ (I.F)

Întreprindere familială – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.

Consultanță primară

 1. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

 2. Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

 3. Stabilirea documentelor care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională.

SERVICII oferite:

 1. obținerea rezervării denumirii ;

 2. redactare acord de constituire, contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;

 3. redactare contract de comodat, contract de închiriere pentru sediul social și/sau sedii secundare;

 4. pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

 5. depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.

 • SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ (SRL)

Societatea cu răspundere limitată (SRL) este acea societate constituită din unul sau mai mulţi asociaţi, persoane fizice sau juridice, (maxim 50) ale cărei obligaţiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi numai în limita capitalului social subscris. Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

Consultanță primară

 1. Alegerea, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii;

 2. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

 3. Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

 4. Stabilirea capitalului social și a participării asociaților;

 5. Stabilirea modului în care se realizează controlul societății;

 6. Stabilirea administratorilor, cu precizarea limitelor de competență și reprezentare.

SERVICII oferite:

 1. obţinerea rezervării denumirii firmei;

 2. redactare act constitutiv;

 3. redactare declaraţii pe proprie răspundere, pentru asociaţi/administratori;

 4. redactare contract de comodat, contract de închiriere;

 5. pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii, îndrumare pentru completarea formularului privind înregistrarea fiscală;

 6. depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea codului unic de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii.

 • SOCIETATE PE ACȚIUNI (SA)

Societatea comercială pe acţiuni (SA) este acea societate constituită de cel puţin 2 acţionari, persoane fizice sau juridice, obligaţiile sociale fiind garantate cu patrimoniul social, actionarii răspunzând numai în limita capitalului subscris. Capitalul social al societăţii pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei.

Consultanță primară

 1. Alegerea, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii;

 2. Stabilirea obiectului de activitate cu precizarea obiectului principal;

 3. Stabilirea sediului social și a sediilor secundare, dacă este cazul;

 4. Stabilirea capitalului social și a participării acționarilor la constituirea acestuia;

 5. Stabilirea sistemului de administrare, cu precizarea limitelor de competență și reprezentare;

 6. Stabilirea modului în care se realizează controlul societății, cu precizarea cenzorilor sau auditorului;

 7. Stabilirea condițiilor de cvorum pentru adunarea generală a acționarilor.

SERVICII oferite:

 1. obținerea rezervării denumirii firmei;

 2. redactare act constitutiv;

 3. redactare declarații pe proprie răspundere, pentru acționari, administratori, cenzori;

 4. redactare contract de comodat, contract de închiriere;

 5. redactare contract de mandat;

 6. pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea firmei: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității, îndrumare pentru completarea formularului privind înregistrarea fiscală;

 7. depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea codului unic de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității.