Scurtă descriere

TOPUL JUDEŢEAN AL FIRMELOR

1.Metodologie
Întocmirea clasamentului TOPUL JUDEȚEAN AL FIRMELOR are ca bază metodologia unitară stabilită la nivelul sistemului cameral din România și un program unitar de preluare a datelor economico-financiare cuprinse în bilanțurile contabile la 31 decembrie, transmise de CCIR odată cu ultimele precizări la metodologia de TOP.
Sunt prevazute 6 domenii de activitate:

• Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech;
• Industrie;
• Agricultură, Pescuit, Piscicultură;
• Construcţii;
• Servicii;
• Comerţ, Export,Turism.


2.Condiţii și criterii de participare la TOP:

Sunt admise să participe la topurile firmelor din judeţe şi municipiul Bucureşti, firmele care:

• sunt comercianţi, conform legii;
• au realizat profit brut, conform bilanţului depus pentru anul anterior;
• au avut cel puțin un angajat;
• au avut o cifră de afaceri de minim 100.000 lei pentru microintreprinderi și minim 250.000 lei pentru celelalte.


3.Clasificarea întreprinderilor pe grupe de marime se face astfel:

• între 2 şi 9              microîntreprinderi
• între 10 şi 49          întreprinderi mici
• între 50 şi 249        întreprinderi mijlocii
• între 250 şi 999      întreprinderi mari
• 1000 şi peste          întreprinderi foarte mari

Clasamentul de top al fiecărui judeţ conţine câte 10 firme pentru fiecare domeniu, grupa de activitate şi  clasa de mărime a întreprinderilor.


4.Indicatorii economico-financiari utilizați pentru clasificarea în TOP sunt:

• cifra de afaceri netă;
• profitul din exploatare;
• eficiența utilizării resurselor umane;
• rata profitului;
• efortul de dezvoltare;
• eficiența utilizării capitalului angajat.