Certificat IMM

Camera de Comerț Industrie și Agricultură Ialomiţa eliberează, la cererea firmelor membre și nemembre, Certificatul IMM, care atestă faptul că societatea se încadrează în categoria IMM – urilor conform legii 346/2004, necesar pentru participarea la licitații.

Firmele care solicită acest document trebuie să transmită următoarele:

  • Cerere IMM

  • Declarație IMM

  • Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa (copie conform cu originalul), semnat și ștampilat;

  • Certificatul de Înmatriculare a societății (în copie)

  • Copie după ordinul de plată (Raiffeisen Bank Slobozia , Cod IBAN RO11RZBR0000060001206293) sau chitanța plății, la casieria CCIA Ialomiţa, TOTAL = 200 RON + TVA.