Proiecte implementate

Proiecte Finanţate de Uniunea Europeană


   Programul Operational Capital Uman 2014-2020
   Proiect: Management competitiv in Regiunea Sud Muntenia
   Contract POCU/227/3/8/118210


1. Informaţii generale …. Prezentare proiect


2. Achiziţii publice  
27.06.2018 Anunţ privind participarea la procedura de achiziţie publică pentru servicii închiriere autovehicul

27.06.2018 Anunţ privind participarea la procedura de achiziţie publică pentru servicii de publicitate

17.07.2018 Anunţ privind participarea la procedura de achiziţie publică pentru servicii de realizare platforma online

13.08.2018 Anunţ privind participarea la procedura de achiziţie publică pentru servicii de organizare evenimente

14.08.2018 Anunţ privind participarea la procedura de achiziţie publică pentru servicii de organizare workshop-uri şi sesiuni de business coaching

29.08.2018 Anunţ privind participarea la procedura de achiziţie publică pentru furnizare tonere pentru imprimante laser şi papetarie

29.08.2018 Anunţ privind participarea la procedura de achiziţie publică pentru furnizare fişete metalice

17.12.2018 Anunţ privind participarea la procedura de achiziţie publică pentru servicii de consiliere profesională (coaching)

03.01.2019 Anunţ privind participarea la procedura de achiziţie publică pentru servicii de tipărire şi livrare

23.01.2019 Procedura de achiziţie publică pentru servicii de catering – hrană participanţi

29.01.2019 Anunţ privind participarea la procedura de achiziţie publică pentru servicii de închiriere sau de vânzare de imobile


3. Informaţii privind activităţile de recrutare a grupului ţintă 


4. Campanii de informare proiect

30.10.2018 Campanie de informare judeţul Călăraşi

30.10.2018 Campanie de informare judeţul Ialomiţa

13.12.2018 Campanie de informare judeţul Argeş

12.02.2019 Campanie de informare judeţul IalomiţaDezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic: DAIRS

Proiectul „Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic DAIRS” este implementat de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa împreună cu partenerii săi şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, de la 02 decembrie 2010 la 30 septembrie 2012.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea culturii şi competenţelor antreprenoriale a persoanelor care intenţionează să dezvolte afaceri şi a managerilor din întreprinderi prin programe de formare şi servicii suport în vederea unui antreprenoriat adaptat la cerinţele şi direcţiile de dezvoltare economică a regiunilor Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest şi Bucuresti Ilfov.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale a 600 de persoane care intentioneaza sa initieze/dezvolte afaceri sau activitati pe cont propriu din regiunile Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest si Bucuresti Ilfov;
 • Dezvoltarea culturii si abilitatilor manageriale antreprenoriale a 200 de manageri cu scopul de a adapta intreprinderile si competentele profesionale ale resurselor umane la directiile de dezvoltare economica din regiunile Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest si Bucuresti Ilfov;
 • Crearea parteneriatului inter-regional in scopul promovarii si dezvoltarii antreprenoriatului cat si schimbului de bune practici in domeniu, in regiunile din sudul tarii;
 • Cresterea cmpetitivitatii si adaptabilitatii managementului intreprinderii la evolutiile si schimbarile economice regionale prin participarea la programe de formare si informare in domeniul antreprenoriatului.

Grupul tinta al proiectului este format din:
– 100 intreprinzatori;
– 600 persoane care doresc sa initieze o activitate independenta;
– 200 persoane de conducere din intreprinderi, in special din micro-intreprinderi si IMM-uri.

Detalii despre beneficiar, parteneri, activitatile si rezultatele proiectului sunt prezentate pe site-ul proiectului www.dairs.ro.


Birouri de asistenţă pentru promovarea RESPONSABILITĂŢII SOCIALE A INTREPRINDERILOR


Antreprenoriat şi inovare pentru dezvoltare locală: I-LeAD

Solicitant:  Municipiul Slatina prin Consiliul Local
Parteneri:  Partener 1 – Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt
Partener 2 – Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa

Programul: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Axa şi Domeniul Major de Intervenţie:
3. Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, DMI
3.1. Promovarea culturii antreprenoriale
Valoarea totală a proiectului: 7.624.802,00 lei
Valoarea finanţării nerambursabile: 6.935.425,00 lei
Valoarea contribuţiei proprii: 689.377,00 lei

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei vizate prin susţinerea şi promovarea iniţiativelor antreprenoriale.

Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea unor instrumente moderne de facilitare a informării şi schimbului de informaţii între principalii actori relevanţi pentru dezvoltarea iniţiativelor antreprenoriale la nivelul celor doua regiuni (portal informaţional cu forum, birou virtual de consiliere).

 2. Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale pentru 300 de persoane din cele două regiuni prin furnizarea unui program de formare adaptat nevoilor specifice ale acestora şi specificităţilor de dezvoltare ale zonei.

 3. Promovarea potenţialului antreprenorial regional şi a beneficiilor asumării iniţiativei antreprenoriale printr-o campanie de informare şi de conştientizare asupra posibilităţilor de dezvoltare ale zonei şi asupra oportunităţilor oferite prin proiect.

 4. Dezvoltarea parteneriatului administraţie locală/mediu de afaceri/organizaţii neguvernamentale în domeniul susţinerii iniţiativelor antreprenoriale.

Activităţile proiectului:

 • Elaborarea unui studiu privind oportunităţile de materializare a potenţialului antreprenorial la nivelul celor 2 regiuni de dezvoltare
 • Dezvoltarea unui portal dedicat promovării potenţialului antreprenorial din cele două regiuni, ca instrument de asistenţă informaţională specifică şi ca birou virtual de consiliere în sprijinul iniţierii unei afaceri
 • Implementarea unei campanii de constientizare privind oportunitatile existente la nivel regional pentru dezvoltarea ideilor de afaceri si de informare privind masurile de sustinere a potentialului antreprenorial prin acest proiect
 • Formarea a 300 de persoane in scopul initierii afacerilor si ocuparii pe cont propriu
 • Organizarea unui concurs pe portalul dezvoltat si premierea celor mai bune 20 de idei de afaceri printr-o schema de ajutoare financiare
 • Publicarea unui ghid „Fii intreprinzator. Deschide-ti propria afacere” si distribuirea lui la nivelul celor doua regiuni

Durata proiectului: 18 luni
Postat: 08.04.2011