Curs formator 2023

 CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA organizează

Cursul   „FORMATOR“   (COR 242401)

TIP PROGRAM : Specializare

CONDIȚII DE ACCES: Studii superioare cu diplomă de licență

 

DURATA CURSULUI180 ore (60 ore teorie și 120 ore practică)

 

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților

Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formare profesională a adulților

Organizarea activităților de formare

Proiectarea activităților de formare

Elaborarea instrumentelor de evaluare

Realizarea activităților de formare teoretică

Realizarea activităților de formare practică

Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare

Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională a adulților

Efectuarea evaluări si furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare  profesională adulților

Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii

Aplicarea procedurilor de asigurare a calități activității de formare profesională a adulților

Dezvoltarea personală continuă a formatorului

 Relații la numerele de telefon :  0243.231.353; 0730.071.230; 0762.300.869

 

Updated: 11 septembrie 2023 — 12:59