CURS ARHIVAR

Formare Profesională – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița

Perioada propusa :  14 octombrie 2019 – 21 noiembrie 2019


Denumire Program: INITIERE

COD COR: 441501

Durata: 120 ore 

Pret: 500 lei


Programul de formare este destinat persoanelor care fie ocupa functia de arhivar sau indeplinesc atributii pe linie de arhiva la nivelul unei organizatii si doresc sa-si actualizeze cunostintele/sa-si perfectioneze pregatirea profesionala, fie persoanelor care doresc sa-si dezvolte competente in acest sens sub indrumarea formatorilor in domeniu. Programul de formare este proiectat sa satisfaca, atat cerintele institutionale de formare continua si dezvoltare de competente, cat si nevoile individuale de pregatire in domeniu in concordanta cu legislatia si standardele in vigoare.
Cursul de arhivar este obligatoriu pe piata muncii, conf, art. 31 din legea Arhivelor Nationale , nr. 16 din 1996, fiecare organizatie publica sau privata are obligatia conform legislatiei in vigoare, sa isi organizeze un compartiment de arhiva, administrat de personal calificat.

Competente Dobandite:

  • Redactarea nomenclatorului arhivistic

  • Gestionarea fondului documentar

  • Prelucrarea documentelor

  • Utilizarea informatiilor din documente

  • Consevarea arhivei in depozit


Conditii de Acces:  Studii medii

Documente Necesare: Copie CI, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie dupa caz, copie diploma studii,  original adeverinta medicala de la medicul de familie

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de  Autoritatea Nationala pentru Calificari (fostul CNFPA).  Diplomele se elibereaza in  maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


 Persoana de contact: Carmen Grigore – 0730.071.230

Updated: 20 august 2019 — 16:27