Oportunități de dezvoltare locală prin antreprenoriat social sustenabil SMIS 128568

Proiectul are ca obiectiv general promovarea antreprenoriatului social, valorificarea oportunităților de dezvoltare locală și dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților pentru un număr de 110 de persoane din Regiunea Sud Est (județul Tulcea) și Regiunea Sud Muntenia (județele Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman), ceea ce va conduce la încurajarea antreprenoriatului solidar, a sprijinului și coeziunii sociale dar si a ocupării în rândul persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, prin susținerea înființării a unui număr de 21 de întreprinderi sociale.

Prin obiectivul general, proiectul contribuie la valorizarea capitalului uman (ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor), exploatarea resurselor endogene, inițierea și finanțarea de noi afaceri, inovative, în vederea stimulării creșterii economice, competitivității și dezvoltării sustenabile a economiei locale.


Noutăți:

Lista ideilor de afaceri selectate pentru finantare

Lista de rezerva a ideilor de faceri

Răspuns contestație Militaru Ionut Leonard

Lista intermediara rezultate concurs plan de afaceri

Listă candidați respinși în etapa CAE

Metodologia de selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului de finanţare „Oportunități de dezvoltare locală prin antreprenoriat social sustenabil”, contract proiect: POCU/449/4/16/128568

Descarcă metodologia de aici : metodologie.zip


Calendar concurs selecție planuri de afaceri

Etape

Perioada

Depunerea on line a planurilor de afaceri + anexe

01-16 septembrie 2020

Evaluarea planurilor de afaceri

01-23 septembrie 2020

Afisarea rezultatelor ETF

24 septembrie 2020

Depunere Contestatii on line

25-28 septembrie 2020

Analiza contestatii și formulare raspuns

29-30 septembrie 2020

Afișare listă finală planuri de afacere selectate

30 septembrie 2020

Termenul limita de recepționare prin e-mail a Dosarului planului de afaceri este data de 16 septembrie 2020, orele:23.59


Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere


 Sursa : https://ccir.ro/oportunitati-de-dezvoltare-locala-prin-antreprenoriat-social-sustenabil/

Cursuri de calificare derulate în cadrul proiectului “Ești angajat, fii calificat! Contract POCU/464/3/12/128848”

Nr. crt.

Denumirea cursului

Durata / nr.ore

1

Lucrător finisor în construcții (calificare, autorizat ANC)

Cod N.C. 7132.1.1

360 ore

2

Lucrător în comerţ (calificare, autorizat ANC)

Cod N.C. 5220.1.1

360 ore

 

3

Electrician în construcții (calificare, autorizat ANC)
Cod N.C. 7137.2.1

720 ore

4

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică (calificare, autorizat ANC)
Cod N.C. 5123.2.1

720 ore

 

5

Confecționer asamblor articole din textile (calificare, autorizat ANC)

Cod  N.C. 8286.1.2

360 ore

6

Instructor/preparator formare (specializare, autorizat ANC)

Cod COR 333309

40 ore

7

Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor (calificare, autorizat ANC)

Cod N.C. 7141.2.1

720 ore

8

Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație publică (calificare, autorizat ANC)
Cod N.C. 5123.2.1

720 ore

 

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului finanțat prin Progamul Operațional Capital Uman, „Ești angajat, fii calificat!”, Contract POCU/464/3/12/128848.

         Condiții de eligibilitate grup țintă: Grupul țintă al proiectului este format din angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial) ce provin din întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

         Documente Necesare: Copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie după caz, copie diplomă studii,  original adeverință medicală de la medicul de familie.        


Cursurile sunt acreditate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale și sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).        

      Diplomele se eliberează în  maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Persoana de contact informații suplimentare – Grigore Carmen – 0730.071.230 sau în cadrul secțiunii cursuri de pe site-ul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Ialomița.