Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II, III și IV) sesiunea de toamna 2019

   În conformitate cu ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), nr. 11 din 13.03.2013, art. 25, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa organizează Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II, III si IV ), sesiunea de toamna 2019.

  Obiectivul cursului este de a completa şi actualiza cunoştinţele de specialitate, a cunoştinţelor în domeniul legislativ, a regulamentelor şi a normativelor specifice pentru electricienii care îşi propun să susţină examenul de autorizare.

     Regulamentul impune de asemenea, obligaţia electricianului autorizat de a urma un curs de pregătire teoretică cel puţin o data la 5 ani, perioadă considerată rezonabilă ca timp de actualizare/modificare a normelor tehnice şi legislative în domeniul instalaţiilor electrice.

     Lectorii au calitatea de formatori, specialişti în domeniu, cu experienţă în Sistemul Electroenergetic Naţional.

     Cursanţii vor primi suportul de curs pe CD şi/sau pe suport de hârtie.

     La finalul cursului absolvenţii vor susţine examenul, care va cuprinde un set de întrebări grilă şi vor primi un certificat de absolvire eliberat  de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa. Acest certificat va face parte din dosarul pentru înscriere la examenul de autorizare a electricienilor.

      Perioada de organizare: 01.10.2019 – 08.10.2019;

      Locul desfășurării cursului: sediul CCIA Ialomița, Str. Lujerului, nr. 2, Slobozia, jud. Ialomița;

      Durata cursului:  36 ore, (6 zile – 6 ore/zi);

      Taxa de participare: 400 RON / pers.  (inclusiv TVA);


Actele necesare înscrierii la curs sunt:

  • Cerere de înscriere la curs; (pentru a descărca cererea faceți click pe această opțiune)

  • Copie xerox act de identitate;

  • Copie xerox diplomă de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;

      SAU

      Copie xerox diplomă de subinginer, inginer în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaţii pentru construcţii, electronică şi telecomunicaţii, automatică, inginerie minieră, inginerie de petrol şi gaze, informatica aplicată în ingineria electrică, informatica industrială, inginerie economică în domeniile: electric, electronic sau energetic.


Pentru detalii sunaţi la nr. tel.:  0243/231353; 0730071234,  persoana de contact  Tudorache Petre.

CURS INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Formare Profesională – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița

Perioada propusa: 23 septembrie 2019- 11 octombrie 2019    


Denumire Program: SPECIALIZARE

COD COR: 325723

Durata: 88 ore

Pret: 500 lei


În conformitate cu prevederile Legii 319/2006 şi a HG 1425/2006, modificată prin HG 955/2010 şi HG 1242/decembrie 2011

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

Inspectorul in domeniul securitatii si sanatatii in munca isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor interne/externe de prevenire si protectie sau ca lucrator/angajator care se ocupa de activitatiile de prevenire si protectie in orice organizatie.

Competente Dobandite:

      Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie

      Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă

      Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

      Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

      Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă

      Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnavirilor profesionale

        Participarea la cercetarea ervenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă

      Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

      Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă


Conditii de Acces:  Studii medii

Documente Necesare: Copie CI, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie dupa caz, copie diploma studii,  original adeverinta medicala de la medicul de familie .

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de  Autoritatea Nationala pentru Calificari (fostul CNFPA).  Diplomele se elibereaza in  maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


 Persoana de contact: Carmen Grigore – 0730.071.230

CURS ARHIVAR

Formare Profesională – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița

Perioada propusa :  14 octombrie 2019 – 21 noiembrie 2019


Denumire Program: INITIERE

COD COR: 441501

Durata: 120 ore 

Pret: 500 lei


Programul de formare este destinat persoanelor care fie ocupa functia de arhivar sau indeplinesc atributii pe linie de arhiva la nivelul unei organizatii si doresc sa-si actualizeze cunostintele/sa-si perfectioneze pregatirea profesionala, fie persoanelor care doresc sa-si dezvolte competente in acest sens sub indrumarea formatorilor in domeniu. Programul de formare este proiectat sa satisfaca, atat cerintele institutionale de formare continua si dezvoltare de competente, cat si nevoile individuale de pregatire in domeniu in concordanta cu legislatia si standardele in vigoare.
Cursul de arhivar este obligatoriu pe piata muncii, conf, art. 31 din legea Arhivelor Nationale , nr. 16 din 1996, fiecare organizatie publica sau privata are obligatia conform legislatiei in vigoare, sa isi organizeze un compartiment de arhiva, administrat de personal calificat.

Competente Dobandite:

  • Redactarea nomenclatorului arhivistic

  • Gestionarea fondului documentar

  • Prelucrarea documentelor

  • Utilizarea informatiilor din documente

  • Consevarea arhivei in depozit


Conditii de Acces:  Studii medii

Documente Necesare: Copie CI, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie dupa caz, copie diploma studii,  original adeverinta medicala de la medicul de familie

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de  Autoritatea Nationala pentru Calificari (fostul CNFPA).  Diplomele se elibereaza in  maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


 Persoana de contact: Carmen Grigore – 0730.071.230