Modificări în structura societăților comerciale

MODIFICARE DENUMIRE FIRMĂ

SERVICII oferite:

 • obţinerea rezervării denumirii firmei;

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;

 • redactare act constitutiv;

 • pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii;

 • depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, actualizate.


MODIFICARE FORMĂ JURIDICĂ

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;

 • redactare act constitutiv;

 • pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activităţii;

 • depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii, actualizate.


SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

 • redactare act constitutiv;

 • redactare contract de comodat, contract de închiriere;

 • verificarea și rezervarea denumirii firmei și verificarea noului sediu social, în cazul în care schimbarea sediului se face în alt județ;

 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înregistrare și a certificatelor constatatoare de autorizare a activității, actualizate.


MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE

SERVICII oferite:

 • codificarea obiectului de activitate;

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;

 • redactare act constitutiv;

 • pregătirea documentaţiei pentru înregistrarea în registrul comerţului: completare cerere de înregistrare, completare declaraţie privind autorizarea activității;

 • depunerea documentaţiei la Oficiul Registrului Comerţului şi obţinerea certificatului de înregistrare, în cazul schimbării obiectului principal de activitate, şi a certificatelor constatatoare de autorizare a activităţii.


CESIUNE PĂRȚI SOCIALE/ACȚIUNI

SERVICII oferite:

Redactare hotărare adunare

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaţilor/acţionarilor;

 • redactare act constitutiv actualizat;

 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.


NUMIRE/REVOCARE ADMINISTATOR

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

 • redactare act constitutiv actualizat, în cazul societăților cu răspundere limitată;

 • redactare declarație asociați/acționari;

 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.


NUMIRE/REVOCARE CENZORI, AUDITORI

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

 • redactare act constitutiv actualizat, în cazul societăților cu răspundere limitată;

 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.


MAJORARE/REDUCERE CAPITAL SOCIAL

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

 • redactare act constitutiv actualizat;

 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare;

 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea certificatului de înscriere de mențiuni.


ÎNFIINȚARE/DESFIINȚARE SEDIU SOCIAL

SERVICII oferite:

 • redactare hotărâre adunare generală a asociaților/acționarilor;

 • pregătirea documentației pentru înregistrarea în registrul comerțului: completare cerere de înregistrare, completare declarație privind autorizarea activității;

 • depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului, obținerea certificatului de înscriere de mențiuni și a certificatului de autorizare a activității.