Categorie: Achiziţii publice

Achiziţii publice la nivel de CCIAIL

Curs formator 2023

 CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA organizează

Cursul   „FORMATOR“   (COR 242401)

TIP PROGRAM : Specializare

CONDIȚII DE ACCES: Studii superioare cu diplomă de licență

 

DURATA CURSULUI180 ore (60 ore teorie și 120 ore practică)

 

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților

Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formare profesională a adulților

Organizarea activităților de formare

Proiectarea activităților de formare

Elaborarea instrumentelor de evaluare

Realizarea activităților de formare teoretică

Realizarea activităților de formare practică

Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare

Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională a adulților

Efectuarea evaluări si furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare  profesională adulților

Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii

Aplicarea procedurilor de asigurare a calități activității de formare profesională a adulților

Dezvoltarea personală continuă a formatorului

 Relații la numerele de telefon :  0243.231.353; 0730.071.230; 0762.300.869

 

Curs contabil 2023

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA organizează

Curs CONTABIL

în perioada septembrie 2023 –  octombrie 2023

 • Cursul se adresează persoanelor care sunt absolvenți de studii medii și doresc să se specializeze în acest domeniu.

 • Se eliberează certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă  competențele dobândite.

 • Cursul “CONTABIL”  are o durată de 80 de ore – 4 săptămâni.


Acte necesare:

 • Copie carte de identitate;

 • Copie certificat de naștere;

 • Copie certificat de căsătorie (pentru femei, dacă e cazul);

 • Copie diplomă de bacalaureat;

 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie.


Competențe dobândite:

 • comunicare interpersonală;

 • lucru în echipă;

 • dezvoltare profesională;

 • planificarea activității;

 • gestionarea și arhivarea documentelor;

 • utilizarea PC;

 • întocmirea/completarea documentelor primare;

 • contarea operațiunilor patrimoniale;

 • efectuarea de calcule specifice;

 • completarea registrelor contabile;

 • întocmirea balanței de verificare;

 • evaluarea patrimonială;

 • întocmirea bilanțului contabil;

 • transmiterea documentelor specifice.


Taxa de participare este de 800 lei.

Se poate achita în rate până la finalizarea cursului.

Relații la numerele de telefon : 0243.231.353; 0730.071.230; 0762.300.869

Cursuri 2023

Ajutor și învățare Microsoft 365

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA

 

 organizează curs de specializare

 

Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

       

 • Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări

 • La final se eliberează certificat de absolvire recunoscut, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite .

 • Durata cursului: 40 ore .

 • Condiții de acces: învățământ liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat

      Acte necesare:

 • Copie carte de identitate;

 • Copie certificat de naștere;

 • Copie certificat de căsătorie pentru femei (dacă este cazul);

 • Copie ultima diplomă de studii;

     Competențe dobândite:

 1. UTILIZAREA SISTEMULUI DE OPERARE MICROSOFT WINDOWS

 2. PROCESAREA DOCUMENTELOR MICROSOFT WORD

 3. PROCESAREA REGISTRELOR DE CALCUL MICROSOFT EXCEL

 4. PROCESAREA PREZENTARILOR GRAFICE MICROSOFT POWERPOINT

 5. UTILIZAREA INTERNETULUI ȘI A POȘTEI ELECTRONICE

             Relații la telefoanele: 0243.231.353;  0762.300.869 ; 0730.071.230


Electrician Chelsea | Prokop Electrical Services

CURS DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA REAUTORIZĂRII ELECTRICIENILOR


În conformitate cu Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), nr.11 din 13 martie 2013,

cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul nr.116/2016

            

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA

organizează în luna martie 2023

 

CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREA REAUTORIZARII ELECTRICIENILOR (Gradul I, II III)

Cursul este autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Obiectivul cursului este de a completa și actualiza cunoștințele de specialitate, cunoștințele în domeniul legislativ, al regulamentelor și al normativelor specifice.

Grup țintă: Electricieni care doresc prelungirea valabilității autorizației ANRE.

Programa cursului este realizată cu respectarea tematicii și a bibliografiei stabilite și publicate de către ANRE.

Cursurile vor fi susținute de formatori, specialiști în domeniu, avizați de către ANRE.

Actele necesare în vederea înscrierii la curs sunt:

– copie carte de identitate;

– copie certificat de naștere;
– copie diplomă de studii (certificat calificare în domeniul electric).

Durata cursului: 36 de ore , începând cu ora 16:00 (la cererea cursanților programul poate fi modificat)

Locația: Sediul Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Ialomița, Slobozia, Str. Lujerului, Nr.2

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0243.231.353, 0762.300.869, 0730.071.230, e-mail: office.cciail@gmail.com

Cursuri 2022-2023

OFERTA  PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ

ÎN PERIOADA IULIE 2022 – MARTIE 2023

  

 • INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂTIP PROGRAM: SPECIALIZARE, DURATA:80 ORE , PERIOADA: AUGUST-SEPTEMBRIE 2022

 

 • CONTABIL,TIP PROGRAM: SPECIALIZARE, DURATA: 80 ORE,

         PERIOADA AUGUST-SEPTEMBRIE 2022  SI OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2022

 

 • INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE, TIP PROGRAM: PERFECTIONARE, DURATA: 40 ORE, PERIOADA : SEPTEMBRIE 2022 / OCTOMBRIE 2022 / NOIEMBRIE 2022

 

 • INSTRUIRE PRIVIND INSUSIREA NOTIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENA 

 

 • INSTRUCTOR / PREPARATOR FORMARE, TIP PROGRAM: SPECIALIZARE, DURATA: 40 ORE,

         PERIOADA : SEPTEMBRIE 2022  /OCTOMBRIE 2022 / NOIEMBRIE 2022

 

 • ELECTRICIAN CONSTRUCTOR, TIP PROGRAM: CALIFICARE, DURATA: 720 ORE

          PERIOADA : SEPTEMBRIE 2022 – MARTIE 2023

 

 • COMPETENTE DIGITALE, TIP PROGRAM: SPECIALIZARE, DURATA: 40 ORE

          PERIOADA : AUGUST-SEPTEMBRIE 2022  SI  OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2022

 

 • COMPETENTE ANTREPRENORIALE, TIP PROGRAM:PERFECTIONARE, DURATA: 40 ORE

         PERIOADA  AUGUST-SEPTEMBRIE 2022  SI  OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2022

 

La finalul cursurilor se va obține un certificat de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv unde vor fi enumerate competențele profesionale dobândite în urma absolvirii programului de formare profesională.

 

Pentru mai multe detalii referitoare la cursuri, perioada de organizare si tariful acestora, ne puteți contacta pe adresa de mail: office.cciail@gmail.com sau la numerele de telefon: 0243/231353, 0730.071.230, 0762.300.869.

Curs electrician constructor

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA

organizează cursul  

ELECTRICIAN CONSTRUCTOR


Tip program: CALIFICARE

COD  NC: 7137.2.1

Durata: 720 ore (240 ore teorie și 480 ore practică)


Electricianul în construcții realizează întreaga gama de lucrări electrice de joasă și medie tensiune în instalații industriale, civile, de uz casnic și gospodăresc. Electricianul în construcții se ocupă cu pozarea și conexarea cablurilor de tensiune precum și a celor de comandă, control, semnalizare și a cablurilor de instrumentație, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scări de cabluri, în țevi de protecție sau pozate aparent sau îngropat), montajul echipamentelor electrice parte din instalațiile menționate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor și conductoarelor în doze și la echipamentele electrice, verifică și pune în funcțiune instalațiile electrice realizate. Electricianul în construcții desfășoară o serie de activități în procesul realizării unei instalații electrice după cum urmează:

 1. Analizează informațiile: încercând să obțină toate datele necesare pentru a putea realiza lucrările electrice în condiții optime tehnice și calitative.

 2. Identificarea locurilor de montaj pentru echipamentele electrice în conformitate cu planurile de execuție.

 3. Concepe soluții: va alege și va aplica soluțiile optime pentru situația existentă, în limita competențelor sale;

 4. Realizează necesarul de materiale de montaj pentru lucrările de instalații electrice pe care îl comunică maistrului sau șefului de punct de lucru.


Competențe dobândite:

– Lucrul în echipă

– Comunicarea interactivă la locul de muncă

– Dezvoltarea profesională

– Organizarea locului de muncă

– Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM și în domeniul situațiilor de urgență

– Întreținerea echipamentelor de lucru

– Asigurarea calității lucrărilor executare

– Aplicarea normelor de protecție a mediului

– Montajul traseelor de cablu

– Pozare cabluri și conductoare

– Realizarea conexiunilor cablurilor și conductoarelor de joasă şi medie tensiune

– Montajul instalațiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare și HVAC

– Montarea tablourilor electrice de distribuție

– Realizarea instalației de paratrăsnet și a prizei de pământ


CONDITII DE ACCES:  ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU

Documente necesare: Copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie după caz, copie diploma studii,  original adeverință medicală de la medicul de familie        

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației și este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).       

Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Relații la telefon: 0243/231353 sau 0730/071230 

Curs SSM

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA

organizează  cursul

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ


Inspectorul în domeniul securității și sănătății în muncă își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire și protecție sau ca lucrător/angajator care se ocupă de activitățile de prevenire și protecție în orice organizație.


Tip Program: SPECIALIZARE

Condiții de Acces:  Studii medii

Durata: 80 ore


Competențe dobândite:

 • Organizarea activității de protecția muncii

 • Asigurarea semnalizării de securitate și sănătate în muncă

 • Instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă

 • Prevenirea accidentelor de muncă și menținerea stării de sănătate a personalului

 • Asigurarea echipamentului individual de protecție / lucru

 • Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor

 • Monitorizarea activității de protecție a muncii

 • Coordonarea activităților de intervenție în cazuri de necesitate

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări.  

 

Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Relații la telefon: 0243/231353 sau 0730/071230

Curs formator

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA

organizează cursul

INSTRUCTOR / PREPARATOR FORMARE“  cod  COR 333309


INSTRUCTORUL/PREPARATORUL FORMARE este o ocupație foarte asemănătoare cu cea de Formator care conferă persoanelor doritoare posibilitatea de a desfășura activități de formare profesională practică a adulților pe domeniul său de activitate.

Instructorul/preparatorul formare derulează activități cu caracter instructiv-educativ care abordează următoarele cicluri: dezvoltare, observare și orientare, aprofundare, specializare.

       Activitățile de formare se desfășoară în locații special amenajate (ateliere, laboratoare proprii sau ale partenerilor sociali), fiind prevăzute cu logistică necesară, respectând cerințele legislației românești.


Tip program: Specializare

Condiții de acces: Studii LICEALE cu diplomă de bacalaureat

Durata cursului : 40 DE ORE


COMPETENTE DOBÂNDITE:

– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și PSI

– Aplicarea normelor de protecție a mediului

– Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare

– Proiectarea activităților de formare

– Asigurarea managementului procesului de instruire

– Evaluarea activităților de formare

– Asigurarea funcționalității utilajelor și echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru

– Integrarea TIC în formare

– Consilierea formabililor

– Dezvoltarea instituțională a organizației și dezvoltarea de parteneriate organizație-comunitate

– Asigurarea managementului carierei și al dezvoltării personale


Relaţii la telefon :   0243.231353 sau 0730.071.230

Curs arhivar

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA ORGANIZEAZĂ

CURS ONLINE sau ÎN SALA DE CURS de ARHIVAR

Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii, conf. art. 31 din legea Arhivelor Naționale nr. 16 din 1996, fiecare organizație publică sau privată are obligația conform legislației în vigoare, să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat.

Programul de formare este destinat persoanelor care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele/să-și perfecționeze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu. Programul de formare este proiectat să satisfacă, atât cerințele instituționale de formare continuă și dezvoltare de competențe, cât și nevoile individuale de pregătire în domeniu în concordanta cu legislația și standardele în vigoare.


Denumire Program: INIȚIERE

COD COR: 441501

Data începerii : la formarea grupei (minim 12 persoane)

Durata: 120 ore

Competente dobândite:

 • Redactarea nomenclatorului arhivistic

 • Gestionarea fondului documentar

 • Prelucrarea documentelor

 • Utilizarea informațiilor din documente

 • Consevarea arhivei în depozit


Condiții de Acces:   Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat

Documente Necesare: copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie după caz, copie diplomă studii,  original adeverință medicală de la medicul de familie

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale și este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA). 

Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Persoana de contact: Carmen Grigore – 0730.071.230

Curs contabil

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița organizează CURS ONLINE pentru ocupația

CONTABIL Cod COR – 331302

Cursul este autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, prin organismul abilitat, Autoritatea Națională pentru Calificări, în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, privind formarea profesională a adulților și Ordinul nr.1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate și a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line


Cursul CONTABIL, cod COR 331302 este structurat astfel:

 • Număr ore: 80 (30 ore instruire teoretică și 50 ore aplicații practice)

 • Tipologia cursului: SPECIALIZARE

 • Perioada estimată de desfășurare a cursului: februarie-martie 2022

 • FORMATOR:

 • Condiție de acces la programul de formare profesională: studii liceale

 • Competente dobândite:

  • Comunicarea interpersonală

  • Lucrul în echipă

  • Dezvoltarea profesională

  • Planificarea activității

  • Gestionarea și arhivarea documentelor

  • Utilizarea PC

  • Întocmirea/completarea documentelor primare

  • Contarea operațiunilor patrimoniale

  • Efectuarea de calcule specifice

  • Completarea registrelor contabile

  • Întocmirea balanței de verificare

  • Evaluarea patrimonială

  • Întocmirea bilanțului contabil

  • Transmiterea documentelor specifice

La finalul cursurilor se va obține un certificat de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv unde vor fi enumerate competențele profesionale dobândite în urma absolvirii programului de formare profesională.


Relații suplimentare la telefon: 0243 231353 / 0730. 071.230

e-mail: office.cciail@gmail.com