CURS INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Formare Profesională – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița

Perioada propusa: 23 septembrie 2019- 11 octombrie 2019    


Denumire Program: SPECIALIZARE

COD COR: 325723

Durata: 88 ore

Pret: 500 lei


În conformitate cu prevederile Legii 319/2006 şi a HG 1425/2006, modificată prin HG 955/2010 şi HG 1242/decembrie 2011

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

Inspectorul in domeniul securitatii si sanatatii in munca isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor interne/externe de prevenire si protectie sau ca lucrator/angajator care se ocupa de activitatiile de prevenire si protectie in orice organizatie.

Competente Dobandite:

      Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie

      Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă

      Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

      Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

      Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă

      Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnavirilor profesionale

        Participarea la cercetarea ervenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă

      Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

      Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă


Conditii de Acces:  Studii medii

Documente Necesare: Copie CI, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie dupa caz, copie diploma studii,  original adeverinta medicala de la medicul de familie .

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de  Autoritatea Nationala pentru Calificari (fostul CNFPA).  Diplomele se elibereaza in  maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


 Persoana de contact: Carmen Grigore – 0730.071.230

Updated: 20 august 2019 — 16:30