Cursuri de calificare derulate în cadrul proiectului “Ești angajat, fii calificat! Contract POCU/464/3/12/128848”

Nr. crt.

Denumirea cursului

Durata / nr.ore

1

Lucrător finisor în construcții (calificare, autorizat ANC)

Cod N.C. 7132.1.1

360 ore

2

Lucrător în comerţ (calificare, autorizat ANC)

Cod N.C. 5220.1.1

360 ore

 

3

Electrician în construcții (calificare, autorizat ANC)
Cod N.C. 7137.2.1

720 ore

4

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică (calificare, autorizat ANC)
Cod N.C. 5123.2.1

720 ore

 

5

Confecționer asamblor articole din textile (calificare, autorizat ANC)

Cod  N.C. 8286.1.2

360 ore

6

Instructor/preparator formare (specializare, autorizat ANC)

Cod COR 333309

40 ore

7

Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor (calificare, autorizat ANC)

Cod N.C. 7141.2.1

720 ore

8

Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație publică (calificare, autorizat ANC)
Cod N.C. 5123.2.1

720 ore

 

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului finanțat prin Progamul Operațional Capital Uman, „Ești angajat, fii calificat!”, Contract POCU/464/3/12/128848.

         Condiții de eligibilitate grup țintă: Grupul țintă al proiectului este format din angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial) ce provin din întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

         Documente Necesare: Copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie după caz, copie diplomă studii,  original adeverință medicală de la medicul de familie.        


Cursurile sunt acreditate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale și sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).        

      Diplomele se eliberează în  maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Persoana de contact informații suplimentare – Grigore Carmen – 0730.071.230 sau în cadrul secțiunii cursuri de pe site-ul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Ialomița.

Updated: 10 martie 2020 — 21:17