Categorie: Noutati

Cursuri de calificare derulate în cadrul proiectului “Ești angajat, fii calificat! Contract POCU/464/3/12/128848”

Nr. crt.

Denumirea cursului

Durata / nr.ore

1

Lucrător finisor în construcții (calificare, autorizat ANC)

Cod N.C. 7132.1.1

360 ore

2

Lucrător în comerţ (calificare, autorizat ANC)

Cod N.C. 5220.1.1

360 ore

 

3

Electrician în construcții (calificare, autorizat ANC)
Cod N.C. 7137.2.1

720 ore

4

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică (calificare, autorizat ANC)
Cod N.C. 5123.2.1

720 ore

 

5

Confecționer asamblor articole din textile (calificare, autorizat ANC)

Cod  N.C. 8286.1.2

360 ore

6

Instructor/preparator formare (specializare, autorizat ANC)

Cod COR 333309

40 ore

7

Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor (calificare, autorizat ANC)

Cod N.C. 7141.2.1

720 ore

8

Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație publică (calificare, autorizat ANC)
Cod N.C. 5123.2.1

720 ore

 

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului finanțat prin Progamul Operațional Capital Uman, „Ești angajat, fii calificat!”, Contract POCU/464/3/12/128848.

         Condiții de eligibilitate grup țintă: Grupul țintă al proiectului este format din angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial) ce provin din întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

         Documente Necesare: Copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie după caz, copie diplomă studii,  original adeverință medicală de la medicul de familie.        


Cursurile sunt acreditate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale și sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).        

      Diplomele se eliberează în  maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Persoana de contact informații suplimentare – Grigore Carmen – 0730.071.230 sau în cadrul secțiunii cursuri de pe site-ul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Ialomița.

Oportunitățile Economiei Circulare pentru IMM-urile din regiunea Mării Negre


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița are plăcerea de a vă invita să participați la un eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), care deține în semestrul I al anului 2020 Președinția-în-Exercițiu a Consiliului de Afaceri al Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră, împreună cu Institutul de Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” și în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România, Ministerul Afacerilor Externe și Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, și anume la conferința Oportunitățile economiei circulare pentru IMM-urile din regiunea Mării Negre, care se va desfășura în data de 8 aprilie 2020, la CCIR Business Center, sala Aurel Ghibuțiu.

Scopul conferinței este de a crește nivelul de conștientizare cu privire la utilizarea eficientă a resurselor, prin asigurarea unei tranziții către o economie circulară și verde, în acord cu Pactul Ecologic European. De asemenea, se urmărește identificarea oportunităților rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare, cu efect asupra creșterii competitivității, gradului de inovare și progres tehnologic în rândul antreprenorilor din regiunea extinsă a Mării Negre.

În contextul negocierii Cadrului Financiar Multianual 2021 – 2027 și al lansării „Planului de investiții pentru Pactul ecologic european și Mecanismul pentru o tranziție justă”, propunem inclusiv discutarea subiectelor cu privire la instrumentele financiare pentru tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și competitivă, precum și modul în care companiile pot pune în practică noul model economic – cel circular.

Participarea la eveniment este gratuită, însă accesul se va face în limita locurilor disponibile și a e-mail-ului de confirmare pe care îl veți primi după efectuarea înregistrării online.

Agenda preliminara a evenimentului poate fi consultată mai jos.
Agenda


 Sursa : https://ccir.ro/event/oportunitatile-economiei-circulare-pentru-imm-urile-din-regiunea-marii-negre/