Lună: septembrie 2019

Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II, III și IV) sesiunea de toamna 2019

   În conformitate cu ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), nr. 11 din 13.03.2013, art. 25, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa organizează Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării electricienilor (gradul I, II, III si IV ), sesiunea de toamna 2019.

  Obiectivul cursului este de a completa şi actualiza cunoştinţele de specialitate, a cunoştinţelor în domeniul legislativ, a regulamentelor şi a normativelor specifice pentru electricienii care îşi propun să susţină examenul de autorizare.

     Regulamentul impune de asemenea, obligaţia electricianului autorizat de a urma un curs de pregătire teoretică cel puţin o data la 5 ani, perioadă considerată rezonabilă ca timp de actualizare/modificare a normelor tehnice şi legislative în domeniul instalaţiilor electrice.

     Lectorii au calitatea de formatori, specialişti în domeniu, cu experienţă în Sistemul Electroenergetic Naţional.

     Cursanţii vor primi suportul de curs pe CD şi/sau pe suport de hârtie.

     La finalul cursului absolvenţii vor susţine examenul, care va cuprinde un set de întrebări grilă şi vor primi un certificat de absolvire eliberat  de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa. Acest certificat va face parte din dosarul pentru înscriere la examenul de autorizare a electricienilor.

      Perioada de organizare: 01.10.2019 – 08.10.2019;

      Locul desfășurării cursului: sediul CCIA Ialomița, Str. Lujerului, nr. 2, Slobozia, jud. Ialomița;

      Durata cursului:  36 ore, (6 zile – 6 ore/zi);

      Taxa de participare: 400 RON / pers.  (inclusiv TVA);


Actele necesare înscrierii la curs sunt:

  • Cerere de înscriere la curs; (pentru a descărca cererea faceți click pe această opțiune)

  • Copie xerox act de identitate;

  • Copie xerox diplomă de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;

      SAU

      Copie xerox diplomă de subinginer, inginer în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaţii pentru construcţii, electronică şi telecomunicaţii, automatică, inginerie minieră, inginerie de petrol şi gaze, informatica aplicată în ingineria electrică, informatica industrială, inginerie economică în domeniile: electric, electronic sau energetic.


Pentru detalii sunaţi la nr. tel.:  0243/231353; 0730071234,  persoana de contact  Tudorache Petre.