Lună: februarie 2019

Cursuri gratuite de Manager îmbunătăţire procese şi Inspector resurse umane derulate de CCIA Ialomiţa în luna martie 2019

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa implementează proiectul POCU/227/3/8/118210  cu titlul „Management competitv în Regiunea Sud Muntenia”, proiect ce se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni calendaristice, respectiv 23.05.2018 – 22.05.2019.
Grupul ţintă al proiectului este format astfel din persoane din următoarele categorii: manageri, antreprenori şi angajaţi din departamente de resurse umane.
În luna martie 2019, la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa vor fi derulate următoarele programe de formare profesională autorizate ANC:


1. Manager îmbunătăţire procese (studii superioare) – curs destinat managerilor şi antreprenorilor

Prezentare curs:

Managementul proceselor este un mod de gândire, este o încercare de a înţelege ce se întâmplă în organizaţie pentru a putea lua decizii care să ducă la îmbunătăţirea performanţelor afacerii.

Cursul de manager îmbunătățire procese este destinat acelor conducători IMM care doresc să crească în mod continuu calitatea rezultatelor prin cunoașterea și gestionarea corectă a proceselor interne, prin evitarea utilizării inutile de resurse, prin trasformarea schimbărilor în oportunități de dezvoltare, precum și prin adoptarea celor mai bune practici pentru reducerea costurilor rezultate din performanțe slabe.

Competente cod cor 242108:

– Dezvoltarea personală continuă;

– Coordonarea echipei de îmbunătăţire a proceselor;

– Organizarea locului de muncă;

– Identificarea fluxului de valoare şi a factorilor de impact asupra performanţelor proceselor;
– Stabilirea sistemului de indicatori pentru îmbunătăţirea performanţelor proceselor;
– Determinarea planului de îmbunătăţire a proceselor;

– Dezvoltarea sistemului de management vizual al proceselor;

– Auto-evaluarea nivelului de performanţă a proceselor;

– Luarea deciziilor de aplicare a soluţiilor de îmbunătăţire


2. Inspector resurse umane (studii medii) – curs destinat angajaţilor din departamentele de resurse umane

Prezentare subactivitate:

Cursul  Inspector Resurse Umane se adreseaza celor care doresc sa activeze in calitate de angajat si/sau PFA în domeniul salarizării şi al resurselor umane precum şi celor care doresc să se perfecţioneze în acest domeniu. Pentru a putea avea calitatea de inspector resurse umane, în relaţia cu ITM, o persoană trebuie să deţină calificarea necesară.

Competente cod cor 342304:

– Planificarea activităţilor;

– Comunicarea cu angajaţii;

– Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;

– Intocmirea documentelor de evidenţă a personalului;

– Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;

– Organizarea recrutării personalului;

– Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor;

– Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat;

– Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului.


Informaţii suplimentare cu privire la modalitatea de înscriere:
0730071230 – Grigore Carmen – coordonator cursuri.