Camera de Comert,
Industrie si Agricultura

IALOMITA

    Home
    Despre noi
    Colegiul de conducere
    Organigrama
    Membrii CCIAIL
    Achizitii publice
    Servicii
    Medierea muncii
    Consultanta firme
    Calendar manifestari
    Targuri si Expozitii
    Topul firmelor
    Misiuni economice
    AEGRM
    Arbitraj
    Informatii europene
    Proiecte implementate
    Proiecte in implementare
    Cursuri organizate de CCIAIL
    Membrii Camerei se prezinta
    Anunturi Membri
    Birou asistenta RSI
    Contact

Contor vizitatori :


Parteneri media
Naturenergy

Obiectiv Ialomita

Observator Ialomita

RoSEFF

Realitatea Ialomiteana

Antena1

FreshFM

Campus

Ialomita

Impact

Risso Scotti

Servicii

Conform Statutului Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita :

1. ACTIVITATI GENERALE

Colectarea si promovarea spre solutionare a problemelor agentilor economici in relatia cu autoritatile
   publice centrale si locale, institutiile neguvernamentale, asociatiile si organizatiile profesionale
Colectarea propunerilor si solicitarilor membrilor CCIA in vederea solutionarii lor
Analiza impactului actelor normative nou aparute asupra activitatii operatorilor economici
Elaborarea punctelor de vedere ale CCIA Ialomita fata de masurile economice si legislative propuse in
   plan central si local
Reprezentarea intereselor agentilor economici la manifestari comerciale, misiuni economice, intalniri de
   afaceri, targuri si expozitii, parteneriate.
Consultanta privind relatiile dintre comercianti si autoritatile administratiei publice
Promovarea mediului de afaceri local de afaceri prin inscrierea in sistemul informatriv SINFOCAM, Oferta
   judetului Ialomita
Introducerea in baza de date a profilului de firma
Consultarea bancilor de date si furnizare de Informatii despre firme romanesti
- date identificare firma (denumire, nr. inmatriculare, sediu)
- capital social
- asociati
- administratori
- puncte de lucru
- obiect principal
- obiect secundar
- ment. prev de Lg. 26/1990
- incidente comerciale
- alte mentiuni
- oportunitati de afaceri
Date de identificare despre serii de firme grupate pe diferite criterii (aria geografica,
   localitate/sector/strada, domeniu/obiect principal de activitate, capital social subscris, alte criterii)
Informatii extrase din situatiile financiare anuale
   Tariful se reduce in functie de numarul de firme pentru care se solicita informatii:
- 101-500 firme 30%
- 501-1.000 firme 40%
- 1001-10.000 firme 50%
Raport financiar firma: Tariful se reduce in functie de numarul de firme pentru care se socita informatii:
- 11-50 firme 20%
- 51-100 firme 30%
- peste 101 firme 40%
Furnizare de informatii de afaceri obtinute din surse externe
- profil de firma
- selectii de firme dupa diferite criterii
- licitatii externe
- investitii
Servicii de cautare/verificare pe INTERNET a existentei anterioritatii inscrierii unui aviz de garantie in
   AEGRM
Reproducerea/imprimarea dovezii privind esixtenta unei inscrieri in AEGRM
Eliberarea de adeverinte si recomandari la solicitarea agentilor economici
Punerea la dispozitie si consultarea de cataloage, publicatii, alte surse bibliografice, interne si externe,
   adrese utile
Informatii privind manifestarile expozitionale interne si externe
Informatii furnizate prin intermediul CRCE :
   (statistici privind comertul exterior, agenti economici importatori/exportatori, c)serii de date statistice
   privind exportul/importul din judet, legislatie de comert exterior, reprezentante economice si diplomatice,
   operatiuni de import export pe tari, pietele straine, studii de piata pe grupe de produse )
Transmitere informatii de afaceri pe CD-ROM
Consultanta privind intocmirea de cerere/oferta interna
Realizarea de contacte directe prin cautare de parteneri de afaceri
Participarea la simpozioane, conferinte, dezbateri, seminarii, intalniri de afaceri,prezentari de firma,
   prezentari de noutati legislative
Organizare de intalniri promotionale cu prezentari de firma, produse si demonstratii practice
Consultanta si eliberarea de certificate de origine a marfurilor (tip roz) - 4 ex.
Eliberarea de copii suplimentare
Eliberarea certificatului de forta majora care impiedica derularea normala a unui contract comercial la
   intern precum si pentru contract la extern, daca aceasta clauza este prevazuta in contract
Prezentari programe de finantare
Consultanta privind operatiunile de import –export
Sprijin acordat firmelor romanesti in vederea realizarii de contacte comerciale prin: cautare de parteneri
   straini, contacte cu parteneri straini fara consiliere, contacte cu parteneri straini cu asistenta
Sprijin acordat firmelor straine in vederea realizarii de contacte comerciale prin:
a) cautare de parteneneri romani
b) prezentare de oferte de produse si servicii
c) organizarea de vizite la parteneri potentiali fara asistenta si consiliere
d) organizarea de vizite la parteneri romani cu asistenta si consiliere
e) organizarea de parteneriate de afaceri
Servicii de organizare misiuni economice in strainatate
Informatii privind conditiile de acordare a vizelor consulare

2.SERVICII DE CONSULTANTA,INFIINTARE SI DEZVOLTARE A AFACERII

• Consultanta, asistenta ,informare si documentare initiala in afaceri
• Consultanta privind conditiile de intocmire a contractelor civile/comerciale
• Consultanta privind desfasurarea de activitati in temeiul Lg. 300./2004
• Obtinerea rezervarii firmei
• Alcatuirea dosarului pentru inmatriculare
• Efectuarea in numele solicitantilor a varsamintelor (aportul in numerar la capitalul social)
• Obtinerea in numele solicitantului a cazierului fiscal
• Obtinerea in numele solicitantilor a autentificarii actului constitutiv /aditional
• Indrumare privind completarea cererii de inmatriculare/ declaratiilor pe propria raspundere /autorizare a
  comerciantului
• Indrumare privind completarea corecta a cererilor adresate RC, altele decat cerea de inmatriculare
• Informare si documentare pentru modificarea actului constitutiv
• Act aditional: schimbare sediu, denumire firma, emblema, durata societate, domeniu principal de
  activitate, administratori/cenzori, primire , retragere de membri sau asociati,alte elemente (nume,
  domiciliu, participare beneficii si pierderi)
• Act aditional: infiintare sedii secundare
• Act aditional completare obiect de activitate , codificare/recodificarea acestuia
• Act aditional: schimbare forma juridica,
• Act aditional: majorare sau reducere capital social
• Act aditional: divizare sau fuziune,
• Act aditional dizolvare/lichidare societate
• Diverse procuri
• Declaratii pe propria raspundere fondatori, administratori, imputerniciti sucursale, cenzori
• Tehnoredactare cereri si declaratii
• SERVICII AEGRM

3.TEHNOREDACTARI

• Proiecte de fuziune
• Proiecte de divizare inclusiv extras
• Contracte de inchiriere/comodat
• Contracte de asociere in participatiune
• Contracte civile
• Contracte comerciale
• Contracte comerciale internationale
• Hotarari AGA/AGEA
• Hotarari AGA de suspendare a activitatii
• Convocari AGA/AGEA
• Alte lucrari
• Act constitutiv SRL asociat unic
• Redactarea actului constitutiv initial persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul
  comertului (societati comerciale, grupuri de interes economic, grupuri europene de interes economic,
  organizatii cooperatiste) constituite cu 2 - 5 asociati/actionari inclusiv
• Actualizare act constitutiv

4. ALTE SERVICII

• Depunerea cererii de inregistrare si a documentelor insotitoare la Biroul unic din cadrul oficiului registrului
   comertului de pe langa tribunal pentru inregistrare
• Intermediere in obtinerea de certificate constatatoare
• Preluare ORC denumire sau emblema firma
• Preluare documente pentru Monit. Of partea III
• Preluare documente pentru AEGRM
• Depunere documente ORC
• Servicii de obtinere a stampilei ( trodat )
• Depunere Bilant Contabil la ORC
• Comision TJT pt. SRl
• Transmitere acte spre publicare Monit. Ofic
• Consultanta privind surse de finantare interne si externe
• Sprijin pentru intocmirea de proiecte de promovare a investitiilor agentilor economici prin accesarea
   programelor de finantare
• Asistenta in contactarea surselor de finantare si creditare interne si externe
• Consultanta privind elaborare plan de afaceri sau proiect de finantare
• Verificare plan de afaceri sau proiect de finantare
• Elaborare plan de afaceri
• Alcatuire dosar creditare si realizare studii de fezabilitate
• Extragerea din bazele de date de acte normative si listarea pentru eliberare, la cerere
• Listarea pe imprimanta a unei lucrari
• Expediere si receptie corespondenta prin fax, in tara si in strainatate
• Consultanta si servicii financiar contabile privind:
- efectuarea calculelor si intocmirea bilanturilor contabile;
- intocmirea documentelor de impozitare pentru persoanele fizice si juridice
• Consultanta privind sistemul managementului de mediu
• Servicii de protectie a proprietatii industriale
• Sprijin acordat comerciantilor pentru activitatea de resurse umane prin organizarea de cursuri de
   calificare sau perfectionare la cererea agentilor economici
• Consultanta si activitati de evaluare
• Consultanta privind arbitrajul comercial intern si international
• Organizarea la cerere a concilierii arbitrale in conditiile prevazute de regulile de conciliere facultativa
• Obtinerea la cerere de date structurate despre firma
• Obtinerea la cerere de situatii statistice uni si multicriteriale
• Obtinerea la cerere de copii certificate de pe documente din dosarul firmei
• Transmitere documente prin posta
• Transmitere informatii prin email
• Taxa participare TOP FIRME
• Multiplicari xerox
• Inchirierea obiectelor de inventar din dotare
• Inchiriere sala protocol

5. CONSULTANTA SI INFIINTARE ASOCIATII SI FUNDATII

• Consultanta privind infiintarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor
• Tehnoredactare statut asociatie/fundatie
• Tehnoredactare act constitutiv asociatie /fundatie
• Alcatuire dosar judecatorie
• Tehnoredactari modificari acte asociatie /fundatie


6. SERVICII DE ORGANIZARE A TARGURILOR SI EXPOZITIILOR

• Organizare de targuri si expozitii proprii pe baza de adeziune –contract - taxa de participare
• Tarife de inchiriere: FEMINA STAR, EXPO URZICENI, SALONUL DE CONSTRCTII SI ARHITECTURA, AGROIAL
  PARTENER
- stand amenajat (minim 6 mp)
- stand neamenajat
• Alte dotari suplimentare
- masa
- scaune
- priza suplimentara
- TV
- video
- rafturi
• Inchiriere pavilioane expozitionale- corturi
• Taxa inchiriere spatiu propriu pentru organizarea de intalniri promotionale cu convocarea agentilor
  economici

7. SERVICII DE PUBLICITATE SI RECLAMA COMERCIALA SI PRESA

• Reclama in publicatiile editate de CCIA Ialomita
a) alb-negru: - o aparitie
-  6 aparitii
- 12 aparitii
b) policromie :- o aparitie
-  6 aparitii
- 12 aparitii
c) policromie -coperta exterioara
- coperta interioara
• Reclama prin panouri publicitare in spatii proprii sau inchiriate
• Publicitate pe INTERNET, site
• Publicitate audio-video in cadrul manifestarilor comerciale
• Abonament anual la ziarul CCIA Ialomita
• Publicarea in ziarul CCIA Ialomita a anunturilor
• Lucrari de plastifiere
• Lucrari de spiralare

  Copyright 2013 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita