Camera de Comert,
Industrie si Agricultura

IALOMITA

    Home
    Despre noi
    Colegiul de conducere
    Organigrama
    Membrii CCIAIL
    Achizitii publice
    Servicii
    Medierea muncii
    Consultanta firme
    Calendar manifestari
    Targuri si Expozitii
    Topul firmelor
    Misiuni economice
    AEGRM
    Arbitraj
    Informatii europene
    Proiecte implementate
    Proiecte in implementare
    Cursuri organizate de CCIAIL
    Membrii Camerei se prezinta
    Anunturi Membri
    Birou asistenta RSI
    Contact

Contor vizitatori :


Parteneri media
Naturenergy

Obiectiv Ialomita

Observator Ialomita

RoSEFF

Realitatea Ialomiteana

Antena1

FreshFM

Campus

Ialomita

Impact

Risso Scotti  Proiecte Finantate de Uniunea Europeana


   Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic: DAIRS

      

       

Proiectul "Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic DAIRS" este implementat de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita impreuna cu partenerii sau si este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 (POSDRU), axa prioritară 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și ntreprinderilor", domeniul major de intervenție 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale".
Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, de la 02 decembrie 2010 la 30 septembrie 2012.
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea culturii si competentelor antreprenoriale a persoanelor care intentioneaza sa dezvolte afaceri si a managerilor din intreprinderi prin programe de formare si servicii suport in vederea unui antreprenoriat adaptat la cerintele si directiile de dezvoltare economica a regiunilor Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest si Bucuresti Ilfov.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale a 600 de persoane care intentioneaza sa initieze/dezvolte afaceri sau activitati pe cont propriu din regiunile Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest si Bucuresti Ilfov;
- Dezvoltarea culturii si abilitatilor manageriale antreprenoriale a 200 de manageri cu scopul de a adapta intreprinderile si competentele profesionale ale resurselor umane la directiile de dezvoltare economica din regiunile Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest si Bucuresti Ilfov;
- Crearea parteneriatului inter-regional in scopul promovarii si dezvoltarii antreprenoriatului cat si schimbului de bune practici in domeniu, in regiunile din sudul tarii;
- Cresterea cmpetitivitatii si adaptabilitatii managementului intreprinderii la evolutiile si schimbarile economice regionale prin participarea la programe de formare si informare in domeniul antreprenoriatului.

Grupul tinta al proiectului este format din:
- 100 intreprinzatori;
- 600 persoane care doresc sa initieze o activitate independenta;
- 200 persoane de conducere din intreprinderi, in special din micro-intreprinderi si IMM-uri.


Detalii despre beneficiar, parteneri, activitatile si rezultatele proiectului sunt prezentate pe site-ul proiectului www.dairs.ro.


  Birouri de asistenta pentru promovarea RESPONSABILITATII SOCIALE A INTREPRINDERILOR


   Antreprenoriat şi inovare pentru dezvoltare locală: I-LeAD

      

   Solicitant:    Municipiul Slatina prin Consiliul Local

   Parteneri:    Partener 1 - Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt

                       Partener 2 - Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa

   Programul:  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

   Axa şi Domeniul Major de Intervenţie:

               3. Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, DMI 

                   3.1. Promovarea culturii antreprenoriale

   Valoarea totală a proiectului:   7.624.802,00 lei

   Valoarea finanţării nerambursabile:   6.935.425,00 lei

   Valoarea contribuţiei proprii:   689.377,00 lei

   Obiectivul proiectului:


   Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei vizate prin susţinerea şi promovarea iniţiativelor antreprenoriale.

   Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea unor instrumente moderne de facilitare a informării şi schimbului de informaţii între principalii actori relevanţi pentru dezvoltarea iniţiativelor antreprenoriale la nivelul celor doua regiuni (portal informaţional cu forum, birou virtual de consiliere).
 2. Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale pentru 300 de persoane din cele două regiuni prin furnizarea unui program de formare adaptat nevoilor specifice ale acestora şi specificităţilor de dezvoltare ale zonei.
 3. Promovarea potenţialului antreprenorial regional şi a beneficiilor asumării iniţiativei antreprenoriale printr-o campanie de informare şi de conştientizare asupra posibilităţilor de dezvoltare ale zonei şi asupra oportunităţilor oferite prin proiect.
 4. Dezvoltarea parteneriatului administraţie locală/mediu de afaceri/organizaţii neguvernamentale în domeniul susţinerii iniţiativelor antreprenoriale.

   Activităţile proiectului:

  • Elaborarea unui studiu privind oportunităţile de materializare a potenţialului antreprenorial la nivelul celor 2 regiuni de dezvoltare
  • Dezvoltarea unui portal dedicat promovării potenţialului antreprenorial din cele două regiuni, ca instrument de asistenţă informaţională specifică şi ca birou virtual de consiliere în sprijinul iniţierii unei afaceri
  • Implementarea unei campanii de constientizare privind oportunitatile existente la nivel regional pentru dezvoltarea ideilor de afaceri si de informare privind masurile de sustinere a potentialului antreprenorial prin acest proiect
  • Formarea a 300 de persoane in scopul initierii afacerilor si ocuparii pe cont propriu
  • Organizarea unui concurs pe portalul dezvoltat si premierea celor mai bune 20 de idei de afaceri printr-o schema de ajutoare financiare
  • Publicarea unui ghid "Fii intreprinzator. Deschide-ti propria afacere" si distribuirea lui la nivelul celor doua regiuni

    Durata proiectului:  18 luni

 Postat: 08.04.2011


  Birouri de asistenta pentru promovarea RESPONSABILITATII SOCIALE A INTREPRINDERILOR


Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor"
Domeniul major de interventie 3.3 "Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila"

Titlul proiectului: "Birouri de asistenta pentru promovarea Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor"

Contract nr POSDRU64/3.3/S/34198

Obiectivul general al proiectului consta in abilitarea actorilor socio-economici si civici relevanti sa identifice si sa implementeze practicile necesare pentru cresterea interesului societatii romanesti fata de Responsabilitate Sociala a Intreprinderilor, prin intarirea competentelor personalului Camerelor de Comert pentru a lucra in cadrul unei retele nationale de birouri de asistenta RSI, ce vor promova conceptele si instrumentele RSI in randul actorilor sociali, organizatiilor societatii civile si in mediul de afaceri national.

Obiectivele specifice:

     -    obtinerea unui cadru exhaustiv national privind nivelul de constientizare si practicile RSI existente;

     -   analiza si adaptarea structurilor organizationale ale Camerelor de Comert Judetene (42) astfel incat fiecare din ele sa fie capabile sa gazduiasca un birou de asistenta RSI;

     -   elaborarea si livrarea unor sesiuni de instruire privind conceptele si practicile RSI pentru personalul Camerelor de Comert, destinate dezvoltarii competentelor si solutiilor necesare pentru adaptarea potentialului operativ al angajatilor la provocarile dezvoltarii durabile in general si la functionarea birourilor de asistenta RSI in special.

Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului general al POS DRU deoarece in cadrul acestuia sunt prevazute sa se desfasoare activitati de instruire pentru personalul Camerelor de Comert si Industrie privind dezvoltarea durabila si importanta promovarii RSI in societatea romaneasca.

Obiectivele proiectului au fost definite in conformitate cu obiectivele generale ale Axei Prioritare 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor". Aceasta axa urmareste o serie de obiective care sunt vizate in cadrul acestui proiect, prin intermediul activitatilor derulate si a beneficiilor ce decurg din statutul legal al solicitantului: imbunatatirea adaptabilitatii, atat a organizatiilor cat si a angajatilor, la mediul economic in schimbare si la provocarile globalizarii. Activitatile proiectului contribuie la atingerea obiectivelor DMI 3.3 deoarece acopera concepte precum dezvoltare durabila, RSI, dialogul social si civic. Proiectul creeaza un efect pozitiv pe termen lung deoarece imbunatatirea competentelor RSI a personalului Camerelor de Comert faciliteaza promovarea sectoriala transversala a RSI prin intermediul birourilor de asistenta (care vor deveni functionale la sfarsitul proiectului) si contribuie la crearea unui ciclu virtuos de practici RSI. RSI este un instrument capabil sa intercepteze nevoile locale, contribuind la dezvoltarea teritoriala, la interactiunea competitiva cu agentii internationali, la imbunatatirea dialogului social si civic. Pentru a-si exprima potentialul maxim, programele RSI trebuie promovate prin procese si politici institutionale coordonate si omogene. Formarea personalului Camerelor de Comert pentru ca acesta sa poata lucra in birouri de asistenta RSI contribuie semnificativ la crearea unui astfel de mediu institutional.


  INITIERE IN DEZVOLTAREA AFACERII

         posdru

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3:
„Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1: „Promovarea culturii antreprenoriale"
Număr de identificare contract:
POSDRU/92/3.1/S/62046 

In perioada 3 ianuarie 2011 – 2 ianuarie 2014 Resources Development & Ideas s.r.l. impreuna cu :
-   Resources, Development & Ideas SRL
-   Camera de Comert Industrie si Agricultura Timis
-   Camera de Comert Industrie si Agricultura Ialomita
-   Asociatia Intreprinderilor Mici si Mijlocii Covasna
-   Asociatia Junior Chamber International Cluj-Napoca
-   HUM Management Consulting SRL
-  Pannenbacker Consulting
-  Negotiate Ltd

Implementeaza proiectul POSDRU/92/3.1/S/62046 – Initiere in dezvoltarea afacerii. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale pentru 1200 manageri de micro-intreprinderi si IMM-uri prin programe de formare si servicii inovatoare de coaching.

OBIECTIVE SPECIFICE:

- dezvoltarea competentelor manageriale ale membrilor grupului tinta pentru dezvoltarea unei cariere antreprenoriale la managerii din grupul tinta de-a lungul a trei ani.
- formarea abilitatilor necesare de utilizare a strategiilor de succes de crestere a competitivitatii in afaceri, a strategiilor de management si marketing a membrilor grupului tinta prin activitati de consiliere si coaching, pentru generarea de alternative antreprenoriale adecvate noilor domenii de ocupare de pe piata economica si a muncii in conditiile crizei economice.
- constientizarea de catre membrii grupului tinta privind oportunitatile existente in mediul de afaceri, necesitatea dezvoltarii competentelor antreprenoriale in conditiile unei piete disfunctionale in perioada de criza economica.

Proiectul isi propune sa realizeze o campanie de constientizare cu privire la oportunitatile de cariera si de afaceri pentru toti membrii partenerilor camerelor de comert, industrie si agricultura, precum si a tuturor asociatilor solicitantului si partenerilor sai.

Campania de constientizare se va adresa unui grup tinta format cel putin din persoanele ce participa la cursuri si beneficiaza de consiliere si coaching si va avea trei obiective principale:

- promovarea antreprenoriatului in randul membrilor grupului tinta,
- atragerea participantilor la cursurile de formare si la serviciile de consiliere si coaching,
- promovarea proiectului si a POSDRU.

Proiectul beneficiaza de finantare nerambursabila din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

COMUNICAT DE PRESA

           In data de 28 februarie 2011 incepand cu ora 10.00 la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita din Slobozia, str. Lujerului, nr. 2, judetul Ialomita, va avea loc conferinta de lansare a proiectului “Initiere in Dezvoltarea Afacerii”

            Proiectul se va desfasura in 5 regiuni de dezvoltare din Romania: Vest, Nord – Vest, Centru, Sud – Muntenia si Bucuresti – Ilfov.

            BENEFICIARUL FINANTARII: RESOURCES DEVELOPMENTS & IDEAS

            PARTENERII PROIECTULUI: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS, CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA IALOMITA, ASIMCOV – ASOCIATIA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII DIN COVASNA, JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL – CLUJ, HUM CONSULTING – CLUJ, PANNENBACKER CONSULTING GERMANIA, NEGOTIATE – MAREA BRITANIE;

             OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale pentru 1200 manageri de micro – intreprinderi si IMM – uri (din care 250 din judetul Ialomita) prin programe de formare si servicii inovatoare de coaching.

              OBIECTIVE SPECIFICE PE TERMEN LUNG: dezvoltarea competentelor manageriale ale membrilor grupului tinta pentru dezvoltarea unei cariere antreprenoriale la managerii din MICRO – INTREPRINDERI SI IMM – URI; formarea abilitatilor necesare de utilizare a strategiilor de succes de crestere a competitivitatii in afaceri, a strategiilor de managemnt si marcheting prin activitati de consiliere si coaching, pentru generarea de alternative antreprenoriale adecvate noilor domenii de ocupare de pe piata economica si a muncii in conditiile crizei economice; constientizarea oportunitatilor existente in mediul de afaceri, necesitatea dezvoltarii competentelor antreprenoriale in conditiile unei piete disfunctionale in perioada de criza economica.

             Pentru mai multe informatii puteti contacta echipa proiectului la adresa CCIA Ialomita, str. Lujerului, nr. 2, judetul Ialomita, tel.: 0243.231.353, fax.: 0243.230.105, e-mail: office.cciail@gmail.com.

  Postat: 21.02.2011

INVITATIE  

INVITATIE

CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA IALOMITA VA INVITA SA PARTICIPATI LA CURSURI GRATUITE, DE DEZVOLTARE A ABILITATILOR ANTREPRENORIALE, IN CADRUL PROIECTULUI INITIERE IN DEZVOLTAREA AFACERII, PROIECT SELECTAT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, COFINANTAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiectul este derulat de Resources Development&Ideas Bucuresti in calitate de partener coordonator si de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialmita - Partener national Regiunea Sud-Muntenia, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis - Partener national Regiunea Vest, , Asociatia Intreprinderilor Mici si Mijlocii Covasna - Partener national Regiunea Centru, Asociatia Junior Chamber International Cluj-Napoca - Partener national Regiunea Nord Vest, Hum Management Consulting Cluj-Napoca - Partener national Regiunea Nord Vest, Pannenbacker Consulting Erlangen Germania si Negotiate Ltd. Edinburgh Marea Britanie, durata de implementare a proiectului fiind de 36 de luni.
Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale prin programe de formare si servicii inovatoare de coaching pentru personalul de conducere din intreprinderi, in special din micro-intreprinderi si IMM-uri, angajati care desfasoara activitati de management in cadrul unei societati, din cele 5 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.
Cursurile se vor derula in intervalul iulie 2011 - iulie 2013, pe mai multe serii de cursanti, in municipiul Slobozia. Pot participa la cursuri mai multe persoane din partea unei firme.
Fiecare persoana inscrisa va participa la cca 4 cursuri autorizate CNFPA.
Durata unui curs va fi de aproximativ 40 ore, din care 2 zile curs in sala completat cu ore de curs pe platforma on-line. La finalul cursului cursantii vor sustine 4 examene in urma carora vor primi 4 certificate de absolvire avizate de Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale, si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Pentru inscrierea in baza de date va oferim urmatoarele date de contact: Dragos Slaniceanu - Asistent Evaluare, tel. 0243.231.353, mobil 0730.071.236, mail: office.cciail@gmail.com si Nicolae Stanca - Asistent Manager, tel. 0243.230.105, mobil: 0730.071.227, mail: office.cciail@gmail.com .

ELECTRICFORM  Titlul proiectului: Formarea profesionala in vederea obtinerii calificarilor de electrician in constructii si electrician de intretinere si reparatii – ELECTRICFORM

Contract: POSDRU/80/2.3/S/48675

   COMUNICAT 

   COMUNICAT 11.01.2012  

    03.11.2014 - Comunicat de presa- Cursuri gratuite de calificare electrician constructor şi electrician de întreţinere in construcţii prin proiectul ELECTRICFORM 

    10.11.2014 - Articol de presa- Documente necesare pentru inscriere la cursuri  

    08.12.2014 - Comunicat de presă - Workshop „Implementarea proiectului, Formarea profesională în vederea obţinerii calificărilor de electrician constructor şi electrician de întreţinere în construcţii- ELECT  

    15.12.2014 - Comunicat de presa- Cursuri gratuite de calificare electrician constructor şi electrician de întreţinere in construcţii prin proiectul ELECTRICFORM 

Pentru mai multe detalii va rugam accesati http://electricform.ccib.ro/ sau

Click aici pentru link direct


               

                                  
INVITATIE

             Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita in calitate de partener impreuna cu CCI Bucuresti in calitate de beneficiar, Comitetul Electrotehnic Roman in Calitate de partener, CCIA Teleorman in calitate de partener, implementează proiectul POSDRU/ 80/2.3/S/48675 „Formarea profesionala in vederea obtinerii  calificarilor de electrician in constructii si electrician de intretinere si reparatii – ELECTRICFORM”.
Proiectul isi propune instruirea angajatilor cu domiciliul in judetul Ialomita, in vederea obtinerii calificarilor de Electrician Constructor, nivel 2 (720 ore) si Electrician de Intretinere in Constructii, nivel 2 (720 ore).
      Actele necesare pentru inscrierea cursantilor sunt urmatoarele: cerere de inscriere, copie (C.I. sau B.I.), copie certificat nastere, copie ultimul act studii, adeverinta medicala specificat clinic sanatos, adeverinta de salariat.
         
        Participantii la curs vor sustine un examen de absolvire si vor primi un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului

CURSURILE SUNT GRATUITE SI SE DEFĂSOARĂ IN ORASUL SLOBOZIA

            Detalii suplimentare referitoare la conditiile pe care trebuie sa le indepliniti pentru a urma aceste cursuri, le puteti afla la urmatoarele date de contact:
 tel: 0243230105; fax: 0243231353; e-mail: office.cciail@gmail.com; persoana de    contact:  Dragos Slaniceanu;

 Presedinte - Manager proiect local

Nicolae STANCA

                                                      

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013,
“Investeşte în oameni !

_____


EUROCAM - Specializarea Auditori de Mediu

01. Planul de actiune

02. ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*) privind protectia mediului

03. LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

04. Dezvoltarea resurselor umane

05. Programul LIFE+

06. Fotografii seminar si cursuri EUROCAMSILDRU - Sistem integrat de Dezvoltare a Resurselor Umane, pentru IMM din judetul Ialomita

01. Planul de actiune

02. Noutati DRU in perspectiva europeana

03. Chestionar de impact SILDRU

04. Comunicat de presa SILDRU

05. Invitatie seminar SILDRU

06. Fotografii cursuri SILDRU

07. Fotografii seminar SILDRU

  Programe finatate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Certificarea Sistemului de Management al Calitatii

01. CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA IALOMITA CERTIFICATA ISO 9001/2000

  Copyright © 2013 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita