curs Inspector Resurse Umane

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA în colaborare cu

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ BRĂILA

 

furnizor autorizat în baza ordonanței 129/200 – privind formarea profesională a adulților

 

ORGANIZEAZA CURS ONLINE sau  ÎN SALA DE CURS

 

INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE

 

Inspectorul /referentul resurse umane, prin poziția pe care o deține în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizația își recrutează, angajează, derulează și încetează raporturile de muncă cu salariații.

Ocupația de inspector/referent resurse umane este necesară persoanelor care doresc să se califice în întocmirea și gestionarea documentelor ce țin de evidența muncii într-o organizație, de gestionare a relațiilor dintre angajați și angajatori, de recrutarea și selectarea personalului care urmează a fi angajat.

 

Data începerii :  la formarea grupei

Tipul programului : Perfecționare

Număr de ore : 40 ore ( 10 zile, 4 ore/zi)

Tipul de certificat obținut : certificat de absolvire recunoscut de MMSSF și MECT

Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare : studii medii.


Obiective exprimate în competențe profesionale :

1. Întocmirea documentelor de evidență a personalului

2. Gestionarea documentelor de evidență a personalului

3. Organizarea recrutării personalului

4. Întocmirea registrului general de evidență a salariaților

5. Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat

6. Administrarea bazei de date de evidență a personalului


Acte necesare înscrierii la curs:
– copie CI/BI
– copie certificat naștere
– copie certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
– copie diplomă de studii


Relații suplimentare la telefon: 0243 231353 / 0730. 071.230

e-mail: office.cciail@gmail.com

Curs electricieni

CURS DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA REAUTORIZĂRII ELECTRICIENILOR


În conformitate cu Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE),

11 din 13 martie 2013, cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul nr.116/2016

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE SI AGRICULTURA IALOMITA

organizează

CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREA REAUTORIZARII ELECTRICIENILOR (Gradul I, II III)

Cursul este autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Obiectivul cursului este de a completa și actualiza cunoștințele de specialitate, cunoștințele în domeniul legislativ, al regulamentelor și al normativelor specifice.

Grup țintă: Electricieni care doresc prelungirea valabilității autorizației ANRE

Programa cursului este realizată cu respectarea tematicii și a bibliografiei stabilite si publicate de către ANRE.

Cursurile vor fi susținute de formatori, specialiști în domeniu, avizați de către ANRE.

Actele necesare în vederea înscrierii la curs sunt:

– copie CI
– copie diploma de studii (certificat calificare în domeniul electric)
– taxa de participare
– contract formare profesională

– cerere de înscriere;

Durata cursului: 36 de ore , începând cu ora 16:00. La cererea cursanților programul poate fi modificat.

Taxa de participare este 400 lei (cu TVA inclus).

Locația: Sediul Camerei de Comerț , Industrie și Agricultură Ialomița, Str. Lujerului, Nr.2, Slobozia, județ Ialomița


Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0243231353, 0730071230, e-mail: office.cciail@gmail.com