Curs SSM

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA

organizează  cursul

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ


Inspectorul în domeniul securității și sănătății în muncă își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire și protecție sau ca lucrător/angajator care se ocupă de activitățile de prevenire și protecție în orice organizație.


Tip Program: SPECIALIZARE

Condiții de Acces:  Studii medii

Durata: 80 ore


Competențe dobândite:

  • Organizarea activității de protecția muncii

  • Asigurarea semnalizării de securitate și sănătate în muncă

  • Instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă

  • Prevenirea accidentelor de muncă și menținerea stării de sănătate a personalului

  • Asigurarea echipamentului individual de protecție / lucru

  • Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor

  • Monitorizarea activității de protecție a muncii

  • Coordonarea activităților de intervenție în cazuri de necesitate

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări.  

 

Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Relații la telefon: 0243/231353 sau 0730/071230

Updated: 6 iunie 2022 — 13:59