Curs formator

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA

organizează cursul

INSTRUCTOR / PREPARATOR FORMARE“  cod  COR 333309


INSTRUCTORUL/PREPARATORUL FORMARE este o ocupație foarte asemănătoare cu cea de Formator care conferă persoanelor doritoare posibilitatea de a desfășura activități de formare profesională practică a adulților pe domeniul său de activitate.

Instructorul/preparatorul formare derulează activități cu caracter instructiv-educativ care abordează următoarele cicluri: dezvoltare, observare și orientare, aprofundare, specializare.

       Activitățile de formare se desfășoară în locații special amenajate (ateliere, laboratoare proprii sau ale partenerilor sociali), fiind prevăzute cu logistică necesară, respectând cerințele legislației românești.


Tip program: Specializare

Condiții de acces: Studii LICEALE cu diplomă de bacalaureat

Durata cursului : 40 DE ORE


COMPETENTE DOBÂNDITE:

– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și PSI

– Aplicarea normelor de protecție a mediului

– Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare

– Proiectarea activităților de formare

– Asigurarea managementului procesului de instruire

– Evaluarea activităților de formare

– Asigurarea funcționalității utilajelor și echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru

– Integrarea TIC în formare

– Consilierea formabililor

– Dezvoltarea instituțională a organizației și dezvoltarea de parteneriate organizație-comunitate

– Asigurarea managementului carierei și al dezvoltării personale


Relaţii la telefon :   0243.231353 sau 0730.071.230

Updated: 6 iunie 2022 — 13:58