Curs electricieni

CURS DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA REAUTORIZĂRII ELECTRICIENILOR


În conformitate cu Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE),

11 din 13 martie 2013, cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul nr.116/2016

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE SI AGRICULTURA IALOMITA

organizează

CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREA REAUTORIZARII ELECTRICIENILOR (Gradul I, II III)

Cursul este autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Obiectivul cursului este de a completa și actualiza cunoștințele de specialitate, cunoștințele în domeniul legislativ, al regulamentelor și al normativelor specifice.

Grup țintă: Electricieni care doresc prelungirea valabilității autorizației ANRE

Programa cursului este realizată cu respectarea tematicii și a bibliografiei stabilite si publicate de către ANRE.

Cursurile vor fi susținute de formatori, specialiști în domeniu, avizați de către ANRE.

Actele necesare în vederea înscrierii la curs sunt:

– copie CI
– copie diploma de studii (certificat calificare în domeniul electric)
– taxa de participare
– contract formare profesională

– cerere de înscriere;

Durata cursului: 36 de ore , începând cu ora 16:00. La cererea cursanților programul poate fi modificat.

Taxa de participare este 400 lei (cu TVA inclus).

Locația: Sediul Camerei de Comerț , Industrie și Agricultură Ialomița, Str. Lujerului, Nr.2, Slobozia, județ Ialomița


Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0243231353, 0730071230, e-mail: office.cciail@gmail.com

Updated: 23 septembrie 2021 — 18:01