Curs electrician constructor

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA

organizează cursul  

ELECTRICIAN CONSTRUCTOR


Tip program: CALIFICARE

COD  NC: 7137.2.1

Durata: 720 ore (240 ore teorie și 480 ore practică)


Electricianul în construcții realizează întreaga gama de lucrări electrice de joasă și medie tensiune în instalații industriale, civile, de uz casnic și gospodăresc. Electricianul în construcții se ocupă cu pozarea și conexarea cablurilor de tensiune precum și a celor de comandă, control, semnalizare și a cablurilor de instrumentație, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scări de cabluri, în țevi de protecție sau pozate aparent sau îngropat), montajul echipamentelor electrice parte din instalațiile menționate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor și conductoarelor în doze și la echipamentele electrice, verifică și pune în funcțiune instalațiile electrice realizate. Electricianul în construcții desfășoară o serie de activități în procesul realizării unei instalații electrice după cum urmează:

  1. Analizează informațiile: încercând să obțină toate datele necesare pentru a putea realiza lucrările electrice în condiții optime tehnice și calitative.

  2. Identificarea locurilor de montaj pentru echipamentele electrice în conformitate cu planurile de execuție.

  3. Concepe soluții: va alege și va aplica soluțiile optime pentru situația existentă, în limita competențelor sale;

  4. Realizează necesarul de materiale de montaj pentru lucrările de instalații electrice pe care îl comunică maistrului sau șefului de punct de lucru.


Competențe dobândite:

– Lucrul în echipă

– Comunicarea interactivă la locul de muncă

– Dezvoltarea profesională

– Organizarea locului de muncă

– Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM și în domeniul situațiilor de urgență

– Întreținerea echipamentelor de lucru

– Asigurarea calității lucrărilor executare

– Aplicarea normelor de protecție a mediului

– Montajul traseelor de cablu

– Pozare cabluri și conductoare

– Realizarea conexiunilor cablurilor și conductoarelor de joasă şi medie tensiune

– Montajul instalațiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare și HVAC

– Montarea tablourilor electrice de distribuție

– Realizarea instalației de paratrăsnet și a prizei de pământ


CONDITII DE ACCES:  ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU

Documente necesare: Copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie după caz, copie diploma studii,  original adeverință medicală de la medicul de familie        

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației și este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA).       

Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Relații la telefon: 0243/231353 sau 0730/071230 

Updated: 6 iunie 2022 — 14:10