Curs contabil

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița organizează CURS ONLINE pentru ocupația

CONTABIL Cod COR – 331302

Cursul este autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, prin organismul abilitat, Autoritatea Națională pentru Calificări, în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, privind formarea profesională a adulților și Ordinul nr.1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate și a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line


Cursul CONTABIL, cod COR 331302 este structurat astfel:

 • Număr ore: 80 (30 ore instruire teoretică și 50 ore aplicații practice)

 • Tipologia cursului: SPECIALIZARE

 • Perioada estimată de desfășurare a cursului: februarie-martie 2022

 • FORMATOR:

 • Condiție de acces la programul de formare profesională: studii liceale

 • Competente dobândite:

  • Comunicarea interpersonală

  • Lucrul în echipă

  • Dezvoltarea profesională

  • Planificarea activității

  • Gestionarea și arhivarea documentelor

  • Utilizarea PC

  • Întocmirea/completarea documentelor primare

  • Contarea operațiunilor patrimoniale

  • Efectuarea de calcule specifice

  • Completarea registrelor contabile

  • Întocmirea balanței de verificare

  • Evaluarea patrimonială

  • Întocmirea bilanțului contabil

  • Transmiterea documentelor specifice

La finalul cursurilor se va obține un certificat de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv unde vor fi enumerate competențele profesionale dobândite în urma absolvirii programului de formare profesională.


Relații suplimentare la telefon: 0243 231353 / 0730. 071.230

e-mail: office.cciail@gmail.com

Updated: 1 februarie 2022 — 17:46