Curs arhivar

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA ORGANIZEAZĂ

CURS ONLINE sau ÎN SALA DE CURS de ARHIVAR

Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii, conf. art. 31 din legea Arhivelor Naționale nr. 16 din 1996, fiecare organizație publică sau privată are obligația conform legislației în vigoare, să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat.

Programul de formare este destinat persoanelor care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele/să-și perfecționeze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu. Programul de formare este proiectat să satisfacă, atât cerințele instituționale de formare continuă și dezvoltare de competențe, cât și nevoile individuale de pregătire în domeniu în concordanta cu legislația și standardele în vigoare.


Denumire Program: INIȚIERE

COD COR: 441501

Data începerii : la formarea grupei (minim 12 persoane)

Durata: 120 ore

Competente dobândite:

  • Redactarea nomenclatorului arhivistic

  • Gestionarea fondului documentar

  • Prelucrarea documentelor

  • Utilizarea informațiilor din documente

  • Consevarea arhivei în depozit


Condiții de Acces:   Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat

Documente Necesare: copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie după caz, copie diplomă studii,  original adeverință medicală de la medicul de familie

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale și este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (fostul CNFPA). 

Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Persoana de contact: Carmen Grigore – 0730.071.230

Updated: 1 februarie 2022 — 17:59