Cursuri 2023

Ajutor și învățare Microsoft 365

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA

 

 organizează curs de specializare

 

Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

       

 • Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări

 • La final se eliberează certificat de absolvire recunoscut, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite .

 • Durata cursului: 40 ore .

 • Condiții de acces: învățământ liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat

      Acte necesare:

 • Copie carte de identitate;

 • Copie certificat de naștere;

 • Copie certificat de căsătorie pentru femei (dacă este cazul);

 • Copie ultima diplomă de studii;

     Competențe dobândite:

 1. UTILIZAREA SISTEMULUI DE OPERARE MICROSOFT WINDOWS

 2. PROCESAREA DOCUMENTELOR MICROSOFT WORD

 3. PROCESAREA REGISTRELOR DE CALCUL MICROSOFT EXCEL

 4. PROCESAREA PREZENTARILOR GRAFICE MICROSOFT POWERPOINT

 5. UTILIZAREA INTERNETULUI ȘI A POȘTEI ELECTRONICE

             Relații la telefoanele: 0243.231.353;  0762.300.869 ; 0730.071.230


Electrician Chelsea | Prokop Electrical Services

CURS DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA REAUTORIZĂRII ELECTRICIENILOR


În conformitate cu Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), nr.11 din 13 martie 2013,

cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul nr.116/2016

            

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA

organizează în luna martie 2023

 

CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREA REAUTORIZARII ELECTRICIENILOR (Gradul I, II III)

Cursul este autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Obiectivul cursului este de a completa și actualiza cunoștințele de specialitate, cunoștințele în domeniul legislativ, al regulamentelor și al normativelor specifice.

Grup țintă: Electricieni care doresc prelungirea valabilității autorizației ANRE.

Programa cursului este realizată cu respectarea tematicii și a bibliografiei stabilite și publicate de către ANRE.

Cursurile vor fi susținute de formatori, specialiști în domeniu, avizați de către ANRE.

Actele necesare în vederea înscrierii la curs sunt:

– copie carte de identitate;

– copie certificat de naștere;
– copie diplomă de studii (certificat calificare în domeniul electric).

Durata cursului: 36 de ore , începând cu ora 16:00 (la cererea cursanților programul poate fi modificat)

Locația: Sediul Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Ialomița, Slobozia, Str. Lujerului, Nr.2

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0243.231.353, 0762.300.869, 0730.071.230, e-mail: office.cciail@gmail.com

Updated: 5 mai 2023 — 10:06