Camera de Comert,
Industrie si Agricultura

IALOMITA

    Home
    Despre noi
    Colegiul de conducere
    Organigrama
    Membrii CCIAIL
    Achizitii publice
    Servicii
    Medierea muncii
    Consultanta firme
    Calendar manifestari
    Targuri si Expozitii
    Topul firmelor
    Misiuni economice
    AEGRM
    Arbitraj
    Informatii europene
    Proiecte implementate
    Proiecte in implementare
    Cursuri organizate de CCIAIL
    Membrii Camerei se prezinta
    Anunturi Membri
    Birou asistenta RSI
    Contact

Contor vizitatori :


Parteneri media
Naturenergy

Obiectiv Ialomita

Observator Ialomita

RoSEFF

Realitatea Ialomiteana

Antena1

FreshFM

Campus

Ialomita

Impact

Risso Scotti

Colegiul de conducere al CCIA Ialomita

Conform Statutului Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita :

Organele de conducere ale Camerei sunt :

A. Adunare generala a membrilor Camerei; Adunarile pe sectiuni;
B. Colegiul de conducere;
C. Conducerea operativa.

In raport cu numarul de membri si cu obiectul lor de activitate, Camera este organizata pe sectiuni : Comerciala, Industriala, Agricultura, Transporturi, Servicii. Adunarea generala a membrilor sectiunii constituie organul de conducere al sectiunii, respectiv Presedintele sectiunii este un vicepresedinte al Camerei.

Colegiul de Conducere este ales de adunarea generala pe o durata de 4 ani si se compune din 15 membri alesi dintre membrii Camerei.

S-a urmarit ca in Colegiul de Conducere sa fie echitabil reprezentate toate categoriile de activitati, reflectandu-se cat mai echitabil structura de membri.
Colegiul de Conducere exercita, in perioada dintre sesiunile adunarii generale, conducerea generala a Camerei si hotareste in toate chestiunile ce intra in competenta sa in baza prezentului statut sau hotararilor adunarii generale.
De asemenea, sunt de competenta Colegiului de Conducere, aprobarea structurii aparatului Camerei si a numarului de personal, restructurarile de posturi datorate unor situatii speciale; aprobarea regulamentului de organizare si functionare a aparatului Camerei, aprobarea contractului colectiv de munca al personalului salarizat al Camerei
Colegiul de conducere se intruneste cel putin odata pe trimestru, la convocarea presedintelui Camerei si isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Hotararile Colegiului se adopta cu o majoritate de cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti.
Pentru rezolvarea unor probleme urgente, Colegiul de Conducere poate fi convocat de presedintele Camerei si de cel putin 1/3 din membri.

  Copyright © 2013 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita