Camera de Comert,
Industrie si Agricultura

IALOMITA

    Home
    Despre noi
    Colegiul de conducere
    Organigrama
    Membrii CCIAIL
    Achizitii publice
    Servicii
    Medierea muncii
    Consultanta firme
    Calendar manifestari
    Targuri si Expozitii
    Topul firmelor
    Misiuni economice
    AEGRM
    Arbitraj
    Informatii europene
    Proiecte implementate
    Proiecte in implementare
    Cursuri organizate de CCIAIL
    Membrii Camerei se prezinta
    Anunturi Membri
    Birou asistenta RSI
    Contact

Contor vizitatori :


Parteneri media
Naturenergy

Obiectiv Ialomita

Observator Ialomita

RoSEFF

Realitatea Ialomiteana

Antena1

FreshFM

Campus

Ialomita

Impact

Risso Scotti

A fost publicat Compendiumul - Oportunitati de finantare pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii prin programele de finantare ale Uniunii Europene dupa 2007. Detalii despre procurarea lui la tel./fax 0243-231353       

Asociatia de Standardizare din Romania - Formare profesionala 2010STRUCTURA CURSURILOR - 2010

Sectiunea A - Management si Comunicare
Sectiunea B - Managementul calitatii
Sectiunea C - Tehnici de evaluare a sistemului de management al calitatii
Sectiunea D - Alte sisteme de management
Sectiunea E - Standardizare si certificare
Sectiunea F - Metrologie
Sectiunea G - Managementul mediului
Sectiunea H - Reglementari

MEMBRII ASRO beneficiaza de o reducere 10% !

ASRO are drept de exclusivitate nationala in exercitarea atributiilor sale (art.7 m si 21 din Legea 355/2002) privind prestarea de servicii de instruire, transfer de cunostinte si alte asemenea in domeniul standardizarii.

A - Management şi Comunicare

A1 - MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL


Durata

3 zile - 21 ore

Preţ:

600 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Activităţile manageriale: prezentare, organizare, direcţionare, coordonare, control;
Standardele din seria SR EN ISO 9000 despre managementul calităţii: asigurarea calităţii, controlul calităţii, sistemul calităţii, politica pentru calitate;
Managementul operativ al calităţii: planul calităţii, structuri pentru asigurarea calităţii, motivarea pentru calitate, instrumente pentru coordonare, controlul managerial, auditul calităţii;
Managementul strategic al calităţii: filosofia manageriala, viziunea asupra calităţii, misiunea calităţii, politica pentru calitate, strategia calităţii;
Sisteme de management al calităţii;
Managementul calităţii totaleTQM.


A2 - MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII


Durata

3 zile - 21 ore

Preţ:

600 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Clarificarea proceselor de schimbare a managementului schimbării;
Priorităţi ale proceselor de schimbare;
Determinarea nevoilor de schimbare, a cerinţelor pentru schimbare şi a rezistenţei la schimbare;
Rolul comunicării şi procesele de schimbare;
Cultura organizaţionala şi manageriala.

 

A3 - MANAGEMENTUL COMUNICĂRII


Durata

3 zile - 21 ore

Preţ:

600 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

- tehnicile de comunicare;
- legile fundamentale care construiesc eficienta în comunicare;
- comunicarea în diferitele procese manageriale.

 

A4 – COSTURILE CALITĂŢII


Durata

3 zile - 21 ore

Preţ:

600 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Clarificarea proceselor de schimbare a managementului schimbării;
Priorităţi ale proceselor de schimbare;
Determinarea nevoilor de schimbare, a cerinţelor pentru schimbare şi a rezistenţei la schimbare;
Rolul comunicării şi procesele de schimbare;
Cultura organizaţionala şi managerială.

 

B - Managementul calităţii

B1 - MANAGEMENTUL CALITĂŢII. PRINCIPII SI CERINŢEI ASOCIATE. DOCUMENTELE SISTEMULUI
(SR EN ISO 9000:2006; SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 9004:2010)                                                                               


Durata

5 zile - 35 ore

Preţ:

1000 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Comentarea conceptului calitate - incursiune în trecut şi tendinţe actuale ale conceptului
Etapele implementării unui sistem de management al calităţii
Principiile sistemului de management al calităţii
Prezentarea familiei de standarde SR EN ISO 9000
Cerinţele sistemului de management al calităţii
Analiza detaliată a standardului SR EN ISO 9001:2008
Documentele sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR ISO/TR 10013:2003 si cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008
Gestionarea documentelor calităţii
Misiunile şi atribuţiile funcţiei calitate

 

B2 – MANAGEMENTUL ŞI AUDITUL SISTEMULUI CALITĂŢII ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL
          (SR ISO IWA 2:2006; SR EN ISO 9000:2006; SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 9004:2010;                                                                               SR EN ISO 19011:2003)


Durata

7 zile - 42 ore

Preţ:

1400 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Abordarea pe bază de proces în organizaţiile educaţionale;
Termeni şi definiţii referitoare la organizaţii educaţionale;
Sistem de management al calităţii în organizaţia educaţionala; 
Documentatia sistemului de management educaţional; 
Responsabilitatea managementului în sistemul educaţional; 
Managementul resurselor, infrastructura şi mediul de lucru în sistemul de management educaţional; 
Proiectarea şi dezvoltarea proceselor educaţionale şi a proceselor referitoare la relaţia cu clientul;      
Măsurare, analiza şi monitorizarea proceselor educaţionale; 
Imbunătăţirea continuă a proceselor educaţionale – principiu fundamental al sistemelor de management educaţional;                     
Teoria auditului calităţii (etapele auditului, documentele de audit, responsabilităţi, tipuri de neconformităţi, tehnici de auditare, atitudini şi comportament în timpul auditului); 
Componenta echipei de audit; 
Pregătirea auditului;
Stabilirea cadrului auditului (obiectiv, domeniu, referenţial) ;
Elaborarea planului de audit ;
Desfăşurarea auditului; interviu, colectarea observaţiilor, notelor în timpul auditului ;
Detectarea şi punerea în evidenta a neconformităţilor ;
Clasificarea neconformităţilor în majore - minore ;
Reunirea echipei de audit ;
Aducerea la cunoştinţă auditatului a rezultatelor auditului ;
Încheierea auditului ;
Redactarea raportului de audit ;
Difuzarea raportului de audit.

 

 B3 – MANAGEMENTUL ŞI AUDITUL SISTEMULUI  CALITĂŢII  ÎN ADMINISTRAŢIE
(SR ISO IWA 4:2006; SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 9000:2006; SR EN ISO 19011:2003)


Durata

7 zile - 42 ore

Preţ:

1400 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Abordarea pe bază de proces în organizaţiile administraţiei;                                                
Termeni şi definiţii referitoare la organizaţii administrative; 
Sistem de management al calităţii în organizaţia administrativă;
Documentaţia sistemului de management administrativ; 
Responsabilitatea managementului în sistemul administrativ; 
Orientarea către client în organizaţia administrativă;   
Managementul resurselor, infrastructura şi mediul de lucru în sistemul de management al organizaţiilor administrative;                                                                                   
Proiectarea şi dezvoltarea proceselor specifice de administraţie şi a proceselor referitoare la relaţia cu clientul; 
Măsurare, analiza şi monitorizarea proceselor specifice administraţiei; 
Imbunătăţirea continuă a proceselor – principiu fundamental al sistemelor de management din administraţie;
Teoria auditului calităţii (etapele auditului, documentele de audit, responsabilităţi, tipuri de neconformităţi, tehnici de auditare, atitudini şi comportament în timpul auditului); 
Componenta echipei de audit; 
Pregătirea auditului;
Stabilirea cadrului auditului (obiectiv, domeniu, referenţial) ;
Elaborarea planului de audit ;
Desfăşurarea auditului ; interviu, colectarea observaţiilor, notelor în timpul auditului ;
Detectarea şi punerea în evidenta a neconformitatilor ;
Clasificarea neconformitatilor în majore - minore ;
Reunirea echipei de audit ;
Aducerea la cunostinta auditatului a rezultatelor auditului ;
Încheierea auditului ;
Redactarea raportului de audit ;
Difuzarea raportului de audit.  Autoevaluarea sistemului de management din administratie.

 

B4 – MANAGEMENTUL CALITĂŢII. PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI CERINŢE ASOCIATE


Durata

3 zile - 21 ore

Preţ:

600 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Introducere în managementul calităţii ;
Principiile de bază ale sistemului de management ;
Aspectele determinante într-un sistem de management al calităţii ;
Principii şi cerinţe fundamentale într-un sistem de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008.

 

B5 - PLANIFICAREA CALITĂŢII


Durata

2 zile - 14 ore

Preţ:

400 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Conceptul de planificare a calităţii;
Identificarea clienţilor şi determinarea nevoilor lor;
Metode şi tehnici de măsurare a calităţii;
Elaborarea caracteristicilor produsului şi ale proceselor;
Elaborarea sistemului de control al proceselor;
Planificarea strategică a calităţii;
Planificarea multifuncţională şi departamentală a calităţii .

 

B6 – SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII. CERINŢE SPECIALE PENTRU APLICAREA    SR EN ISO 9001:2008 ÎN ORGANIZAŢII CU PRODUCŢIE DE SERIE DE AUTOVEHICULE ŞI DE PIESE DE SCHIMB SPECIFICE


Durata

4 zile - 28 ore

Preţ:

800 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Cerinţele  sistemului de management al calităţii . Standardul SR EN ISO 9001 :2008 .
Prezentarea metodelor :
Controlului Statistic al Proceselor (SPC)
Analiza Modurilor de Defectare şi a Efectelor acestora (AMDE - FMEA)
Planificare a calităţii produsului şi planul calităţii (APQP)
Procesul de aprobare a pieselor pentru producţie (PPAP)

B7 - ANALIZA STATISTICĂ A CALITĂŢII


Durata

4 zile - 28 ore

Preţ:

800 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Controlul calităţii - Descriere, istoric ;
Fundamentarea controlului pe flux de fabricaţie ;
Nivel de calitate acceptabil ;
Situaţia actuală pe plan mondial în domeniul calitologiei ;
Elemente cantitative în analiza calităţii: locul şi rolul statisticii ;
Statistica descriptivă: culegerea şi prelucrarea datelor ;
Elemente de analiză statistică ;
Verificarea la recepţie a calităţii: instrumente statistice .

B8 - MĂSURAREA SATISFACŢIEI CLIENŢILOR


Durata

2 zile - 14 ore

Preţ:

800 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Rolul comunicării cu clienţiI, mijloace şi tehnici utilizate pentru identificarea necesităţilor acestora şi măsurarea satisfacţiei clienţilor.

B9 - SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT (SMQ, SMM, OHSAS). PRINCIPII, CERINŢEI, DOCUMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT (SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001)


Durata

6 zile - 42 ore

Preţ:

1200 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Conceptul de management integrat ;
Management integrat conform standardelor SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001 :2008;
Diferenţe şi similitudini între standardele de management cu evidenţierea componentelor de management integrat ;
Utilizarea sistemelor de management din organizaţie în construirea sistemului de management integrat ;
Principiile unui sistem de management integrat ;
Obiectivele sistemului de management integrat ;
Planificarea si implementarea sistemului de management integrat ;
Cerinţelor sistemului de management integrat ;
Documentele sistemului de management integrat ;
Proceduri specifice sistemului de management integrat.

B10 – MANAGEMENTUL ORGANISMELOR CARE EFECTUEAZA INSPECŢII (SR ISO/CEI 17020; ISO/CEI/TR 17010)


Durata

5 zile - 35 ore

Preţ:

1000 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4 ; Sediul organismelor de inspectie

Cuprins

Terminologie ;
Organizare şi management;
Cerinţei administrative;
Imparţialitate,independenţa şi integritate;
Confidenţialitate;
Sistemul de calitate;
Cerinţei pentru personal;
Facilităţi şi echipamente;
Metode şi proceduri de inspecţie;
Manipularea eşantioanelor şi a entităţilor de inspectat;
Inregistrări;
Rapoarte de inspecţie şi certificate de inspecţie;
Subcontractare;
Reclamaţii şi recursuri;
Cooperare.

B11 – MANAGEMENTUL PROIECTULUI


Durata

3 zile - 18 ore

Preţ:

 600 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4 ; Sediul organismelor de inspectie

Cuprins

1. Îndrumări referitoare la managementul calităţii în proiecte

 • Principii şi practici pentru managementului calităţii a căror implementare are impact asupra atingerii obiectivelor calităţii în proiecte,
 • Linile directoare pentru aplicarea practicilor conţinute în familia de standarde ISO 9000,
 • Efectele disfunctionalităţilor managementului de proiect

2 Cerinţe pentru certificarea personalului în managementul proiectelor şi programelor

Crearea cadrului de realizarea unui sistem de certificare şi evaluarea competenţei profesionale a personalului implicat în managementul proiectelor şi programelor. Implicaţiile managementului pe proiect eficient asupra:

 • utilizării resurselor;
 • îmbunătăţii relaţiilor cu clientii;
 • reducerii timpului alocat dezvoltării organizaţiei
 • creşterea eficienţei activităţii in ansamblu

Cursul este destinat unei largi audienţe şi are aplicabilitate pentru proiecte care pot fi de complexităţi şi întinderi diferite, proiecte individuale, părţi ale unui program sau portofoliu de proiecte etc.

C - Tehnici de evaluare a sistemului de management al calităţii

C1 - FORMAREA AUDITORILOR PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII


Durata

5 zile - 35 ore

Preţ:

1000 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Metodologia auditului ; obiectivele auditului ;  
Prezentarea sistemului de certificare în România ;
Documentele sistemelor de management al calităţii ;
Analiza standardului SR EN ISO 9001 :2008;
Teoria auditului calităţii (etapele auditului, documentele de audit, responsabilităţi, tipuri de neconformităţi, tehnici de auditare, atitudini şi comportament în timpul auditului ;
Standardul SR EN ISO 19011 :2003) ;
Componenta echipei de audit ;
Pregătirea auditului intern ;
Stabilirea cadrului auditului (obiectiv, domeniu, referenţial) ;
Elaborarea planului de audit ;
Desfăşurarea auditului ; interviu, colectarea observaţiilor, notelor în timpul auditului ;
Detectarea şi punerea în evidenta a neconformitatilor ;
Clasificarea neconformităţilor în majore - minore ;
Reunirea echipei de audit ;
Aducerea la cunostinta auditatului a rezultatelor auditului ;
Încheierea auditului ;
Redactarea raportului de audit ;
Difuzarea raportului de audit.  

C2 - FORMAREA AUDITORILOR PENTRU LABORATOARE


Durata

5 zile - 35 ore

Preţ:

1000 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Concepte generale ;
Principiile acreditării laboratoarelor ;
Analiza standardului SR EN ISO/CEI 17025 :2005 ;
Teoria auditului (etapele auditului, documentele de audit, responsabilitati, tipuri de neconformităţi, tehnici de auditare, atitudini şi comportament în timpul auditului etc.
Standardul SR EN ISO 19011 :2003) ;
Componenta echipei de audit ;
Pregătirea auditului ;
Stabilirea cadrului auditului (obiectiv, domeniu, referenţial) ;
Elaborarea planului de audit ;
Desfăşurarea auditului ; interviu, colectarea observatiilor, notelor în timpul auditului ;
Detectarea şi punerea în evidenta a neconformităţilor ;
Clasificarea neconformităţilor în majore - minore ;
Reunirea echipei de audit ;
Aducerea la cunoştinţa auditatului a rezultatelor auditului ;
Încheierea auditului ;
Redactarea raportului de audit ;
Difuzarea raportului de audit.

C3 - EVALUAREA INCERTITUDINII ÎN DOMENIUL INGINERESC. METODE DE ASIGURARE A FIABILITĂŢII ÎN CADRUL SISTEMULUI CALITĂŢII


Durata

4 zile - 28 ore

Preţ:

800 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Elemente de inginerie convergentă. Calitatea totala în cercetare/proiectare. Cerinţe şi specificaţii
Metoda QFD. Structura sistemului de asigurare a calităţii. Evaluarea gradului de satisfactie al beneficiarului. Caietul de sarcini. Monitorizarea proceselor. Stabilitate, capabilitate, optimizare.
Metode Taguchi. Programul Robust. Metode de fiabilitate. Încercări accelerate HALT si HASS.
Atestarea nivelului de fiabilitate. Metode bayesiene. Metodele de mentenabilitate. Strategii de reînnoire preventivă. Fiabilitatea hardware şi software. Complexitate şi fiabilitate. Indicatori de fiabilitate în manualul calităţii. Elemente de standardizare .

C4 – EVALUAREA CONFORMITATII. CERINŢEI PENTRU ORGANSME CARE EFECTUEAZA AUDIT SI CERTIFICARE DE SISTEME DE MANAGEMENT (SR EN ISO/CEI 17021; SR EN ISO/CEI 17000:2005; SR EN ISO 19011:2003,SR EN ISO 9000:2005)

Durata

3 zile - 21 ore

Preţ:

600 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Valoarea adaugată unui sistem de management prin certificare;
Evaluarea conformităţii: termeni specifici şi definiţii;
Principii de bază pentru furnizarea încrederii tuturor părţilor interesate într-un sistem de management certificat;
Cerinţei generale pentru organismele care certifică sisteme de management;
a) cerinţe referitoare la responsabilitatea juridică a organismelor;
b) cerinţe referitoare la structura organizationala si la managementul la cel mai inalt nivel;
c) cerinţe referitoare la resurse – competenta managementului si a personalului;
d) cerinţe referitoare la informatiile care sunt difuzate publicului;
e) cerinţe referitoare la documentele de certificare;
f)  cerinţe referitoare la procesul de evaluare a conformităţii;
Auditul şi certificarea iniţială – Cerinţe;
Audit de supraveghere – Cerinţe;
Audit de recertificare – Cerinţe;
Audituri speciale – Cerinţe;
Tratarea reclamaţiilor;
Inregistrări referitoare la solicitanţi şi clienţilor;
Cerinţelor sistemului de management pentru organismele de certificare;
Cerinţe pentru sistemul general de management  al organismului de certificare.

D - Alte sisteme de management

D1 – SISTEME DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI ALIMENTELOR CONFORM STANDARDULUI SR EN ISO 22000:2005


Durata

5 zile – 35 ore

Preţ:

1000 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Conceptul de siguranţă alimentară: calitate nutriţionala şi calitate igienică ale alimentului;
Lanţul alimentar şi sistemul de management al bifuncţiei alimentului;
Comunicarea interactiva de-a lungul lanţului alimentar – cerinţă esenţială în realizarea siguranţei alimentare;
Managementul siguranţei alimentare;
Paşii de implementare în cadrul unui sistem de managementul siguranţei alimentare
Locul şi rolul organizaţiei în lanţul alimentar;
Identificarea şi controlul proceselor în sistemul de management al siguranţei alimentare ;
Principiile HACCP, planul HACCP, identificarea funcţiilor critice de control (CCP) ;
Programul de cerinţei esentiale in sistemul de management al sigurantei alimentare :
a.programe de infrastuctura şi intreţinere ;
b. programe de cerinţe esenţiale operaţionale ;
Obiectivele sistemului de management al siguranţei alimentare ;
Principii şi cerinţe pentru sistemul de management al siguranţei alimentare ;
Documentele sistemului de management al siguranţei alimentare .

D2 – Auditul sistemului de management al sigurantei alimentare


Durata

5 zile - 35 ore

Preţ:

1000 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str . Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Certificarea sistemului de management al siguranţei alimentare ;
Analiza standardului SR EN ISO 22000:2005 ;
Analiza documentelor specifice sistemului de management al siguranţei alimentului ;
Analiza standardului SR EN ISO 19011 şi standardelor SR 13462 – 1,2,3 ca bază pentru auditul sistemelor de management al siguranţei alimentare (SR EN ISO 22000:2005) ;
Auditul calităţii (metodologie, obiective, etape, documente de audit, responsabilităţi pentru audit) ;
Echipa de audit pentru managementul sistemelor, plan HACCP şi programe esenţiale ;
Programul de audit ;
Planul de audit ;
Evaluarea auditului ;
Stabilirea şi clarificarea neconformităţilor; analiza şi implementare ;
Audit de urmărire.

D3 - SISTEMUL HACCP – PRINCIPII ŞI PAŞI DE IMPLEMENTARE CONFORM STANDARDELOR CODEX ALIMENTARIUS ŞI SERIEI DE STANDARDE ÎN DOMENIU


Durata

3 zile - 21ore

Preţ:

600 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Sistemul de analiză a pericolelor în punctele critice de control (HACCP), constituirea echipei HACCP, descrierea produsului şi identificarea utilizării lui, realizarea fluxului tehnologic si a planului întreprinderii, identificarea şi analiza pericolelor (riscurilor) precum şi determinarea măsurilor de control, determinarea punctelor şi limitelor critice de control, stabilirea sistemului de monitorizare a punctelor critice, stabilirea acţiunilor corective şi a procedurilor de verificare, întocmirea planului HACCP

D4 - SISTEMUL HACCP – IMPLEMENTAREA DINAMICĂ A SISTEMULUI HACCP COMBINATĂ CU CERINŢELE SISTEMULUI DE SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ


Durata

7 zile - 49 ore

Preţ:

1400 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Obiectivele sistemului de management al siguranţei alimentare ;
Principii şi cerinţe pentru sistemul de management al siguranţei alimentare ;
Documentele sistemului de management al siguranţei alimentare ;
Sistemul de analiza a pericolelor în punctele critice de control (HACCP), constituirea echipei HACCP, descrierea produsului şi identificarea utilizării lui, realizarea fluxului tehnologic şi a planului întreprinderii, identificarea şi analiza pericolelor (riscurilor) precum şi determinarea măsurilor de control, determinarea punctelor şi limitelor critice de control, stabilirea sistemului de monitorizare a punctelor critice, stabilirea acţiunilor corective şi a procedurilor de verificare, întocmirea planului HACCP;
Procesul tehnologic în industria de prelucrare, conservare, ambalare şi depozitare a alimentelor, parametri importanti (activitatea apei, pH, temperatura etc). Pericole, riscuri – clasificare, degradare biochimică, contaminare microbiana şi chimică. Puncte critice de control, metode control, bucle de reciclare, Metode moderne de control în procesare, ambalare şi desfacere .

D5 - TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. COD DE PRACTICA PENTRU MANAGEMENTUL
SECURITĂŢII  INFORMATIEI , CERINŢELE SISTEMULUI


Durata

5 zile – 35 ore

Preţ:

1000 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Standardizare în domeniul securităţii informaţiei -prezentare generală-
 
SR ISO/CEI 17799:2005 Cod de practică pentru managementul securităţii informaţiei

 1. Ce este securitatea informaţiei?
 2. Politica de securitate
 3. Organizarea securităţii informaţiei

Prezentarea standardului SR ISO/CEI 27001:2006. Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe

  1. Avantajele unei abordări de proces întro organizaţie
  2. Ce este un SMSI
  3. Audituri interne ale SMSI
  4. Revizuiri ale SMSI
  5. Imbunatatirea continua
  6. Prezentarea modelului "Plan-Do-Check-Act" (PDCA) PLANIFICA – IMPLEMENTEAZA – VERIFICA – ACTIONEAZA  aplicat pentru a structura toate procesele SMSI.
  7.  

Managementul riscului

  1. Metode şi instrumente pentru managementul riscurilor informationale.
  2. Identificarea şi evaluarea riscurilor informationale
  3. Studii de caz: managementul riscurilor informaţionale.

Cursul este destinat unei largi audienţe şi are aplicabilitate pentru orice tip de  organizaţie indiferent de mărimea şi activitatea  acesteia pentru a pregăti organizaţia în vederea implementării Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei, in condiţiile în care suportul informatic este esenţial pentru   desfăşurarea activităţii în condiţii securizate şi care să confere credibilitate.

D6 - MANAGEMENTUL ŞI AUDITUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE (OHSAS 18001; 18002; SR EN ISO 19011; Legislaţie)


Durata

5 zile – 35 ore

Preţ:

1000 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Legislaţia europeana in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale ;
Legislaţia naţională din domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
Principiile de baza ale SR OHSAS 18001:2008;
Cerinţelor SR OHSAS 18001:2008;
Politica OH&S ;
Planificare pentru identificarea pericolelor, evitarea riscului şi controlul riscului ( BS 8800 :1996);
Obiective ale organizaţiei referitoare la sănătate şi securitate ;
Program de management OH&S ;
Monitorizare şi măsurarea performanţei ;
Auditul sistemului de management OH&S .

E - CERTIFICARE SI STANDARDIZARE
E1 - CERTIFICAREA PRODUSELOR


Durata

3 zile - 21 ore

Preţ:

600 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Concepte generale;
Terminologie ;
Reglementari privind certificarea la nivel european ;
Reglementari nationale în domeniul certificarii produselor; marca SR ;
Scheme de certificare ;
Activitati desfasurate de agentii economici în vederea certificarii produselor .

E2 - ROLUL STANDARDELOR ÎN SISTEMELE DE MANAGEMENT


Durata

3 zile - 14 ore

Preţ:

600 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Noţiuni generale despre standarde şi standardizare ;
Standardizarea - parte a strategiei firmei. Obiective, domenii de aplicare ;
Reguli de introducere a standardizării în cadrul firmelor: unde, de ce, când si cum ;
Sinergiile dintre standardizare şi funcţiile firmei ;
Programe de standardizare, priorităţi, factorii de succes ;
Managementul standardizării: organizare, resurse, personal ;
Aplicarea standardelor ;
Standardizarea în cadrul firmelor beneficiare ;
Scopul şi beneficiile standardizării: evaluarea rezultatelor .

E3 - FORMAREA SECRETARILOR ŞI MEMBRILOR COMITETELOR TEHNICE DE STANDARDIZARE


Durata

4 zile - 28 ore

Preţ:

800 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Noţtiuni generale despre standarde şi standardizare;
Comitetele tehnice ;
Responsabilitatea Preşedinţilor, a Secretarilor şi a Membrilor Comitetelor Tehnice de standardizare ;
Programul de lucru ;
Metode de elaborare a standardelor;
Reguli de redactare ;
ISO/CEN, CEI/CENELEC, ETSI: organizare, proceduri specifice ;
Drepturi şi obligaţii ale ASRO ca membru/afiliat al organismelor de standardizare internaţionale şi europene ;
Legislaţia de standardizare în România ;
Standardizarea şi Legislaţia în UE ;
Rolul standardelor în comertul international ;
Interpretarea standardelor .

E4 - INSTRUMENTE DE INFORMARE ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII


Durata

2 zile – 14 ore

Preţ:

400 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Prezentarea cataloagelor de standardizare pe CD: DINGLOBAL, PERINORM, ISO, CEI şi Catalogul standardelor române, demostraţii şi aplicaţii ale utilizării acestora ca instrumente perfomante de informare în domeniul standardizării .


E5 – PROCESUL DE STANDARDIZARE  IN ORGANIZATIE, COMPANIE, FIRMA.   Ghid pentru implementare


Durata

 4 zile – 28 ore

Preţ:

 1200 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

    Definiţii
document de standardizare (reiterarea standardului SR EN 45020)
document de referinţă
     document reiterat
     document de aplicat
referenţial de standardizare
     Standardizarea, componentă a strategiei organizaţiei
Evoluţiile tehnologice: supraveghere tehnologică şi supraveghere în domeniul standardizării
Mediul concurenţial
Resursele umane şi financiare
Potenţialul organizaţiei: informaţia în domeniul standardizării şi nivelul tehnic   
     Standardizarea în organizaţie          
Misiunile  standardizarii
Colaborările cu celelalte servicii ale întreprinderii
Serviciul de standardizare
      Poziţia sa în organigramă
      Organizarea procesului
      Practica de standardizare în organizaţie 

E6 – PROCESUL DE STANDARDIZARE  IN ORGANIZATIE, COMPANIE, FIRMA.  INVENTAR SI INSTRUMENTE


Durata

4 zile – 28 ore

Preţ:

 1200 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

    Definiţii
referenţial de standardizare
adaptarea unui document de standardizare
     Necesităţile şi mijloacele fiecărei misiuni
Contribuţia la standardizarea organizaţiei – Politica de standardizare
Adecvare: structuri-mijloace-metode
 Supraveghere în domeniul standardizării
 Elaborarea documentaţiei de standardizare interne, dintre care referenţialul de standardizare
 Participare la elaborarea documentaţiei de standardizare externe
 Managementul documentaţiei de standardizare
 Acţiuni de standardizare interne: justificare, lansare, aplicare
 Participare la evaluare, conformarea cu cerinţele – Certificări
 Informare – Formare – Promovare
     Descrierea instrumentelor
     Matricea instrumentelor prin misiune

F - Metrologie
F1 - ISTORIC ŞI ACTUALITATE ÎN ASIGURAREA LEGALITĂŢII SI UNIFORMITĂŢII UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ


Durata

3 zile - 21 ore

Preţ:

600 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Cursul furnizează informaţii referitoare la unităţile de măsură ale mărimilor fizice, la ecuaţiile fizice şi simbolurile acestora, la sistemele coerente de unităţi, între care locul cel mai important îl ocupă Sistemul Internaţional de unităţi (SI), precum şi unităţi diferite de unităţile SI care au utilizare în diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii.
Este prezentata evoluţia unităţilor de măsura în timp, cu insistentă asupra a ceea ce este nou, chiar de "ultimă ora" şi trebuie de avut în vedere la formarea şi utilizarea unităţilor compuse şi exprimarea valorilor mărimilor fizice, inclusiv a factorilor de conversie a unor unităţi în alte unităţi, în primul rând în unităţi SI.

F2 - TERMINOLOGIE DE BAZĂ  ÎN STANDARDIZAREA DIN DOMENIUL METROLOGIEI, TEORIEI PROBABILITĂŢILOR ŞI AL STATISTICII MATEMATICE


Durata

4 zile - 28 ore

Preţ:

800 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Este prezentată semnificaţia şi importanţa deosebită a unor termeni, care împreună cu concepte privind densitatea de probabilitate, distribuţia rezultatelor măsurării şi caracteristicile centrului de grupare şi ale împrăştierii acestora, sunt indispensabili în caracterizarea rezultatelor măsurării şi a metodelor de măsurare din punctul de vedere al exactităţii (justetei şi fidelităţii/repetabilităţii şi reproductibilităţii) şi implicit al incertitudinii de măsurare în condiţii de referinţă sau specifice.

F3 - EVALUAREA INCERTITUDINII DE MĂSURARE ŞI RAPORTAREA REZULTATULUI MĂSURĂRII MĂRIMILOR FIZICE


Durata

6 zile - 42 ore

Preţ:

1800 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Este prezentată metodologia măsurări şi interpretării rezultatelor măsurărilor efectuate în condiţii specificate (în ceea ce priveste obiectul supus încercării/măsurării, metodele, mijloacele şi conditţile de măsurare, volumul observaţiilor/rezultatelor măsurării, nivelul de încredere etc.).
Sunt prezentate regulile de evaluare şi raportare a incertitudinii de măsurare, precum şi a rezultatelor măsurării care trebuie avute în vedere la evaluarea şi aplicarea standardelor naţionale în domeniul metrologiei, în etalonari, acreditări de laboratoare, servicii metrologice, cercetare stiinţifică, comparare de etaloane etc., în conformitate cu documente adoptate pe plan naţional şi internaţional.
Se prezintă activităţi şi documente în metrologie şi totodată exemple reprezentative cu privire la situaţii concrete din diferite domenii de măsurare.

F4 - VALIDAREA METODELOR CHIMICE


Durata

5 zile - 35 ore

Preţ:

1500 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Conceptul de validare ;
De ce şi când este necesară validarea?
Tehnici de validare, personalul care trebuie să le aplice ;
Materiale de referinţă şi validarea acestora ; cerinţe pentru un material de referintă ; incertitudinea unui material de referinţă;
Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor chimice ;
Metoda analitică ; tipuri de metodă analitică ; etapele unei metode analitice ;
Criterii de performanţă ;
Validare metodelor ;protocol de validare ; confirmarea identităţii /selectivităţii ; confimarea limitei de detecţie ; confirmarea repetabilităţii / reproductibilităţii ;
Raport de validare ;
Teste statistice utilizate în validare.

G - Managementul mediului
G1 - MANAGEMENTUL MEDIULUI - Documentele sistemului si principii de evaluare a sistemelor de management al mediului


Durata

5 zile - 35 ore

Preţ:

1500 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Managementul mediului şi seria de standarde SR EN ISO 14000;
Responsabilitatea referitoare la protectia mediului; rolul legislatiei de mediu: legi, initiative, protocoale - în cadrul sistemului de management al mediului ;
Abordarea europeana referitoare la problemele legate de managementul mediului;
Managementul mediului ; cerinţelor SR EN ISO 14001 :2005 ; politici de mediu ; identificarea aspectelor de mediu ; analiza preliminara de mediu ; evaluarea impactului semnificativ
Auditul intern;
Elaborarea checklists (liste de verificare) ;
Managementul mediului- mod de abordare ;
Analiza comparativă a standardelor SR EN ISO 9001 :2008 şi SR EN ISO 14000 :2005 ;
Diferentele dintre SR EN ISO 14001 :1997 si SR EN ISO 14001 :2005.

G2 - FORMAREA AUDITORILOR INTERNI A SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL MEDIULUI


Durata

5 zile - 28 ore

Preţ:

1000 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Metodologia auditului ; obiectivele auditului ;
Documentele sistemului managementului mediului ;
Analiza standardului SR EN ISO 14001 :2005 ;
Teoria auditului mediului (etapele auditului, documentele de audit, responsabilităţi, tipuri de neconformităţi, tehnici de auditare, atitudini şi comportament în timpul auditului etc.)
Componenta echipei de audit ;
Pregătirea auditului intern ;
Stabilirea cadrului auditului (obiectiv, domeniu, referenţial) ;
Elaborarea planului de audit ;
Desfăşurarea auditului ;interviu, colectarea observaţiilor, notelor în timpul auditului ;
detectarea şi punerea în evidenţă a neconformităţilor ;
Clasificarea neconformităţilor în majore - minore ;
Reunirea echipei de audit ;
Aducerea la cunostinţa auditatului a rezultatelor auditului ;
Încheierea auditului ;
Redactarea raportului de audit ;
Difuzarea raportului de audit.

H - REGLEMENTĂRI

H1 - SECURITATE LA INCENDIU - NOUL SISTEM DE CLASIFICARE AL PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII DIN PUNCT DE VEDERE AL COMPORTĂRII LA FOC


Durata

2 zile - 14 ore

Preţ:

400 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Legea 608/2001; Directiva referitoare la produse pentru constructii; clasificarea produselor pentru constructii din punct de vedere al reactiei la foc.

H2 - DIRECTIVA MAŞINI - IMPLICAŢII PENTRU PRODUCĂTORI ŞI EXPORTATORI


Durata

2 zile - 14 ore

Preţ:

400 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4

Cuprins

Piata Unica europeana;
Armonizarea tehnică;
Standarde europene armonizate;
Directiva Maşini;
Directive ale Noii Abordări;

H3 – PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI SECURITATEA PRODUCŢIEI DE ECHIPAMENTE SUB PRESIUNE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE


Durata

3 zile - 21 ore

Preţ:

600 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4; SEDIUL COMPANIILOR

Cuprins

DIRECTIVA 97/23/CE
STANDARDE ASOCIATE

H4 – DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND PRODUSELE CARE PRODUC PERTURBAŢII ELECTROMAGNETICE ŞI/SAU EFECTUL ACESTORA ASUPRA SIGURANŢEI DE FUNCŢIONARE


Durata

2 zile - 14 ore

Preţ:

400 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4; SEDIUL COMPANIILOR

Cuprins

DIRECTIVA 89/336/CEE
STANDARDE ASOCIATE

H5 – PROIECTAREA, EXECUTIA ŞI SECURITATEA PRODUCŢIEI DE APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE


Durata

2 zile - 14 ore

Preţ:

400 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4; SEDIUL COMPANIILOR

Cuprins

DIRECTIVA 90/396/CEE
STANDARDE ASOCIATE

H6 – PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI SECURITATEA PRODUCŢIEI DE VASE SIMPLE SUB PRESIUNE IN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE


Durata

2 zile - 14 ore

Preţ:

400 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4; SEDIUL COMPANIILOR

Cuprins

DIRECTIVA 87/404/CEE
STANDARDE ASOCIATE

H7 – PRINCIPII REFERITOARE LA STABILIREA, FLOTABILITATEA ŞI EŞANTIONAREA AMBARCAŢIUNILOR DE AGREMENT


Durata

3 zile - 21 ore

Preţ:

600 lei

Loc de desfăşurare

Sala ASRO, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4; SEDIUL COMPANIILOR

Cuprins

DIRECTIVE
STANDARDE ROMANE, EUROPENE SI INTERNATIONALE<<<  Inapoi la ASRO

  Copyright © 2013 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita