Camera de Comert,
Industrie si Agricultura

IALOMITA

    Home
    Despre noi
    Colegiul de conducere
    Organigrama
    Membrii CCIAIL
    Achizitii publice
    Servicii
    Medierea muncii
    Consultanta firme
    Calendar manifestari
    Targuri si Expozitii
    Topul firmelor
    Misiuni economice
    AEGRM
    Arbitraj
    Informatii europene
    Proiecte implementate
    Proiecte in implementare
    Cursuri organizate de CCIAIL
    Membrii Camerei se prezinta
    Anunturi Membri
    Birou asistenta RSI
    Contact

Contor vizitatori :


Parteneri media
Naturenergy

Obiectiv Ialomita

Observator Ialomita

RoSEFF

Realitatea Ialomiteana

Antena1

FreshFM

Campus

Ialomita

Impact

Risso Scotti

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Ce este Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare ?

Potrivit art.1 alin.1 din Hotararea Guvernului nr.802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.350/2004, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare reprezinta o baza de date unica la nivel national, care asigura inscrierea garantiilor reale mobiliare si a celorlalte acte juridice prevazute de art.2 din Titlul VI al Legii nr.99/1999 art.2 din Titlul VI al Legii nr.99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, precum si accesul liber la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie.

Orice creditor garantat care, in scopul obtinerii unui rang de prioritate, doreste sa faca publica existenta unei garantii reale asupra unui bun, potrivit dispozitiilor Titlului VI din Legea nr.99/1999, trebuie sa completeze un formular de aviz de garantie pe suport de hartie, ori in format electronic (document TED), si sa-l depuna, respectiv sa-l transmita, unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege si a tarifului corespunzator stabilit de acel operator.

Pe scurt, inregistrarea unei garantii reale mobiliare in Arhiva Electronica presupune urmatoarea procedura :
- Creditorul sau reprezentantul sau completeaza un formular tip cu datele corespunzatoare cuprinse in contractul de garantie reala mobiliara.
- Operatorul de arhiva procedeaza la inscrierea fidela in Arhiva a datelor cuprinse in formularul completat de solicitant, fara sa exercite controlul de legalitate asupra acestora; prin control de legalitate se intelege o verificare a concordantei dintre datele inscrise in formularul de aviz de garantie completat si cele cuprinse in contract si totodata o verificare a valabilitatii insesi a actului juridic. Potrivit legii, inscrierea formularelor de avize de garantie in Arhiva este o obligatie, iar "personalul arhivei (operatorii de arhiva) nu are dreptul si nici nu poate fi tinut sa ia masuri cu privire la corectitudinea informatiilor introduse in arhiva", intreaga raspundere pentru datele trecute in formular revenind persoanei care solicita efectuarea inregistrarii.

Pe de alta parte, potrivit art.29 alin.1 din Titlul VI al Legii nr.99/1999 "inscrierea la arhiva nu confera validitate unei garantii reale lovite de nulitate", astfel incat, daca in realitate nu exista un contract de garantie ori continutul avizelor de garantie nu are acoperire in clauzele contractului de garantie, inscrierea respectiva nu va produce nici un efect.
Inregistrarea efectuata in Arhiva de catre operatori/agenti autorizati, prin redarea fidela a continutului formularului tip completat de solicitantul inscrierii se numeste aviz de garantie.

Functiile si rolul Arhivei

1. Publicitatea garantiei si stabilirea prioritatii fata de creditorii ulteriori
Potrivit art.28 din Titlul VI – "Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare" din Legea nr.99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice "Fata de terti, inclusiv fata de stat, o garantie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor care cad sub incidenta prezentului titlu au un grad de prioritate care se stabileste de la momentul in care garantia reala sau sarcinile reale au fost facute publice prin una din metodele prevazute la acest articol".
In continuare, art.29 din lege prevede ca "Garantiile reale si sarcinile constituite pe bunuri mobile, care cad sub incidenta prezentului titlu, indeplinesc conditia de publicitate din momentul inscrierii (…) la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare" si, totodata, instituind o prezumtie care nu poate fi combatuta prin proba contrarie, precizeaza ca "prin inscrierea garantiei reale creditorii pentru care se inscrie ulterior o garantie reala asupra aceluiasi bun sunt prezumati ca au cunostinta despre existenta garantiei reale, proba contrarie nefiind admisibila".

2. Avertizarea potentialilor creditori asupra contractelor de garantie incheiate anterior.

Rolul Arhivei este de protejare a creditorilor care si-au constituit garantii reale mobiliare inscrise la Arhiva; inscrierea in Arhiva confera creditorului garantat dreptul de a-si putea recupera creanta prin executarea bunului adus in garantie de debitor, inaintea creditorilor garantati ale caror drepturi asupra bunului in garantie au un rang de prioritate inferior.
Consultarea Arhivei ofera creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzactii ce urmeaza a fi incheiata cu un debitor.

Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Ialomita, in calitate de agent autorizat de ARHIVA ELECTRONICA, sta la dispozitia persoanelor fizice si juridice cu urmatoarele servicii:

- inscrierea de aviz initial;
- inscrierea avizului modificator;
- inscrierea stingerii avizului;
- Extinderea avizului de garantie;
- Reducerea avizului de garantie;
- Cesiunea creantei;
- inscrierea avizului de nulitate.

Pentru efectuarea operatiunilor de mai sus sunt necesare urmatoarele documente :
1. formular tip care se obtine de la Camera,
2. procura notariala din partea reprezentantului legal al creditorului / debitorului, in cazul persoanelor juridice, iar in cazul prezentarii reprezentantului legal al creditorului - debitorului persoane juridice sau a persoanelor fizice creditoare – debitoare,
3. cartea de identitate.

Stingerile din ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII REALE MOBILIARE se fac numai la cererea creditorului.
Tel.: 0243-231 353


Pentru mai multe detalii despre Formularul de aviz de garantie click pe link.

  Copyright 2005 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita Powered by LRI