Lună: septembrie 2023

Curs formator 2023

 CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA organizează

Cursul   „FORMATOR“   (COR 242401)

TIP PROGRAM : Specializare

CONDIȚII DE ACCES: Studii superioare cu diplomă de licență

 

DURATA CURSULUI180 ore (60 ore teorie și 120 ore practică)

 

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților

Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formare profesională a adulților

Organizarea activităților de formare

Proiectarea activităților de formare

Elaborarea instrumentelor de evaluare

Realizarea activităților de formare teoretică

Realizarea activităților de formare practică

Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare

Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională a adulților

Efectuarea evaluări si furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare  profesională adulților

Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii

Aplicarea procedurilor de asigurare a calități activității de formare profesională a adulților

Dezvoltarea personală continuă a formatorului

 Relații la numerele de telefon :  0243.231.353; 0730.071.230; 0762.300.869

 

Curs contabil 2023

CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ IALOMIȚA organizează

Curs CONTABIL

în perioada septembrie 2023 –  octombrie 2023

 • Cursul se adresează persoanelor care sunt absolvenți de studii medii și doresc să se specializeze în acest domeniu.

 • Se eliberează certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă  competențele dobândite.

 • Cursul “CONTABIL”  are o durată de 80 de ore – 4 săptămâni.


Acte necesare:

 • Copie carte de identitate;

 • Copie certificat de naștere;

 • Copie certificat de căsătorie (pentru femei, dacă e cazul);

 • Copie diplomă de bacalaureat;

 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie.


Competențe dobândite:

 • comunicare interpersonală;

 • lucru în echipă;

 • dezvoltare profesională;

 • planificarea activității;

 • gestionarea și arhivarea documentelor;

 • utilizarea PC;

 • întocmirea/completarea documentelor primare;

 • contarea operațiunilor patrimoniale;

 • efectuarea de calcule specifice;

 • completarea registrelor contabile;

 • întocmirea balanței de verificare;

 • evaluarea patrimonială;

 • întocmirea bilanțului contabil;

 • transmiterea documentelor specifice.


Taxa de participare este de 800 lei.

Se poate achita în rate până la finalizarea cursului.

Relații la numerele de telefon : 0243.231.353; 0730.071.230; 0762.300.869